Astronomy and Particle Physics

Years 2020-2024 Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Complex exam passed
Asztalos Balázs pdf        
Baranka György pdf pdf pdf pdf yes
Bayarsaikhan Bilguun pdf pdf pdf pdf  
Borsi Márton pdf pdf pdf pdf yes
Fockter Zoltán Péter pdf pdf pdf pdf  
Krezinger Máté pdf pdf pdf pdf  
Soós Szabolcs pdf pdf pdf pdf  
Szanyi István pdf pdf pdf pdf yes
Szigeti Balázs Endre pdf pdf pdf pdf yes
Tamási-Böttger Rebeka Lilla pdf        
Years 2019-2023 Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Complex exam passed
Masar Abdulzahra Al-muttairi pdf pdf pdf pdf  
Anyiszonyan Artúr pdf pdf pdf pdf  
Boldog Ádám pdf pdf pdf pdf  
Dálya Zsuzsanna pdf pdf pdf pdf  
Farkas Krisztián pdf pdf pdf pdf  
Juhász Tı́mea pdf pdf pdf pdf  
Kovács Gábor pdf pdf pdf pdf  
Kovács Győző pdf pdf pdf pdf  
Kővári Emese pdf pdf pdf pdf  
Madár Ákos pdf pdf pdf pdf  
Rádl Attila pdf pdf pdf pdf  
Seli Bálint pdf pdf pdf pdf  
Seller Károly pdf pdf pdf pdf  
Stermeczky Zsófia Valéria pdf pdf pdf pdf  
Szilágyi Máté pdf pdf pdf pdf  
Takátsy János pdf pdf pdf pdf  
Vona István pdf pdf pdf pdf  
Years 2018-2022 Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Complex exam passed
Brunner Kristof pdf pdf pdf pdf  
Császár Anna pdf pdf pdf pdf  
Deme Barnabás pdf pdf pdf pdf  
Forró Adrienn pdf pdf pdf pdf  
Mahmoud Moussa Abdelkhalek Gadallah pdf pdf pdf pdf  
Galgóczi Gábor pdf pdf pdf pdf  
Kapás Kornél pdf pdf pdf pdf  
Kasza Gábor pdf pdf pdf pdf  
Kunsági-Máté Sándor pdf pdf pdf pdf  
Máthé Gergely​ pdf pdf pdf pdf  
Novák Martin István pdf        
Takács Ádám pdf        
Varga Zoltán pdf pdf pdf pdf  
Zsidi Gabriella pdf pdf pdf pdf  
Zsóka Szilárd pdf pdf pdf pdf  
Years 2017-2021 Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Complex exam passed
Bőgner Rebeka pdf pdf pdf pdf yes
Budai Andor Metód pdf pdf pdf pdf yes
Dálya Gergely pdf pdf pdf pdf yes
Hegedüs Dávid pdf pdf pdf pdf yes
Juhász Áron pdf pdf pdf pdf  
Kincses Dániel pdf pdf pdf pdf yes
Major Péter pdf pdf pdf pdf yes
Mohammed Talafha pdf pdf pdf pdf yes
Nofoz Suleiman pdf pdf pdf pdf yes
Pál Bernadett pdf pdf pdf pdf yes
Szigeti László​ pdf pdf pdf pdf  
Szölgyén Ákos pdf pdf pdf pdf yes
Years 2016-2020 Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Complex exam passed
Dencs Zoltán pdf pdf pdf pdf yes
Kis-Tóth Ágnes pdf pdf pdf pdf yes
Kovács Orsolya Eszter pdf pdf pdf pdf yes
Lájer Márton Kálmán pdf pdf pdf pdf yes
Perger Krisztina pdf pdf pdf pdf yes
Surányi Olivér pdf pdf pdf pdf yes
Szendi Zsuzsanna pdf       no
Szikszai Lőrinc pdf pdf pdf pdf yes
Takácsné Farkas Anikó pdf pdf pdf pdf yes
Timár Anikó pdf pdf pdf pdf yes