Hallgatók a TDK-tevékenységről

Kedves Hallgatótársaim!

Mindannyiótokat arra szeretnélek buzdítani, hogy vegyetek részt a kari TDK-n, hiszen ez egy életre szóló élményt tud nyújtani számotokra. Amennyiben már van egy adott téma – vagy esetleg több is –, amely felkeltette a tanulmányaitok során az érdeklődéseteket, illetve amelyről mélyrehatóbb információkat szeretnétek szerezni, s ezzel komolyabban is hajlandóak vagytok foglalkozni, azaz tudtok rá időt szánni, akkor ragadjátok meg az alkalmat! Keressétek meg a megfelelő konzulenst, aki felkarolja és szívvel-lélekkel támogatja a munkavégzéseteket, majd ezt követően már neki is tudtok állni a munka oroszlánrészének. Ne ijedjetek meg az első nehézségek után, a kezdés és az elhatározás a legnehezebb, utána már látni fogjátok, hogy magától értetődően haladtok a témában, szó szerint majd a téma vezet már benneteket. Összességében – és tapasztalatból beszélve – azt mondhatom, hogy a megkeresett oktatóval vagy oktatókkal való közös munka és a témában való jártasság elérése nem mindennapi élmény és lehetőség, melyet nem szabad elszalasztani egyetemi hallgatóként! Számomra a TDK azt jelentette, hogy találtam egy olyan témát, amelyre szívesen "áldoztam" az időmből, úgy érzem, több lettem azáltal, hogy elsajátítottam különböző ismereteket a témámmal kapcsolatban, valamint nem utolsó sorban szakmai kapcsolatokat is lehet ápolni már mind a tervezés, mind a megírás, mind pedig az országos tudományos konferencián való részvétel során. A listám végén szerepel ugyan, de a pozitívumokat erősíti mindenképp, hogy szakmai szempontból jó érzés tudni azt, hogy alkottunk, létrehoztunk valamit, ami a miénk, amin éjszakákon és nappalokon át dolgoztunk, amit csiszolgattunk, hogy a megfelelő köntösbe ágyazva megszülethessen az eredmény. Kívánok Nektek hasonló lelkesedést és kellemes időtöltést a témátokban való elmélyedésre!

Borszuk Adrienn


A TDK-tevékenység számomra kétféle élményt is nyújtott. Egyrészt tanár szakos hallgatóként rávilágított, hogy szabad mernünk a fizika tanításában új, ezidáig nem látott megközelítéseket alkalmazni, illetve új, ezidáig még nem tárgyalt témákat tanítani. Szintén előtérbe helyezte az általunk használni kívánt tankönyvekkel, feladatgyűjteményekkel szembeni kritika fontosságát, mindazonáltal azok értékeinek kiemelését is. Másrészt, kutatóként abban segített, hogy felismerjem: egy kutatott téma irányában tiszteletet kell felmutatni, annak ellenére, hogy egy TDK-dolgozatra sohasem mondható, hogy elkészült. Hiszen legnagyobb értékét talán az adja, hogy folyamatos mederbe terelése a kutató számára hosszú és fáradságos odafigyelést, türelmet kíván. Egy dolgozat terjedelmi bővülése ugyanis a lehetséges hibák számának növekedésével is jár, így gyakran szükséges egy külső megfigyelő szemével vizsgálni saját írásainkat. Mindeközben úgy vélem, a dolgozatok alapján született publikációk a kutatásnak csupán „melléktermékei”, így határozottan érvényes a TDK-tevékenységre az a mondás, hogy „Az út, ami boldoggá tesz, nem a végcél”.

Szabó Róbert


A tudomány ereje tiszteletet ébreszt az emberekben. A művelése során tapasztalt intellektuális örömöt diákjaink csak akkor élhetik át, ha hozzáférhetnek az őket megillető tudáshoz. Ezért szükség van olyan tanárokra, akik törekednek a fizikatanítás módszertanának fejlesztésére. A TDK-dolgozat írása során azonban nem csak a fentiek szellemében járhatunk el, hanem saját szellemi kincstárunkat is bővíthetjük, melyhez a nálunk jóval tapasztaltabb és bölcsebb témavezetők is hozzájárulnak.

Tóth Kristóf


Számomra az egész TDK hirtelen jött, a témavezetőm megemlítette, hogy van egy témája, ami jó lehet TDK-ra, nincs-e kedvem hozzá? Az ötlet tetszett, bár sok félelmem volt az egésszel kapcsolatban, például a fizikai tudásomat kevésnek éreztem, és a szövegalkotás része..., na, az sosem ment, hogy én oldalakat írjak bármiről. Szerencsére sok segítséget kaptam mindkettő terén, kaptam szakirodalmat, tudtam konzultálni, a szövegmennyiségre témavezetőm csak annyit mondott: ne aggódjak, mivel nem bölcsészek vagyunk. Átgondoltam, és végül igazat adtam ezen a téren is. Sok kép és levezetés is kell, nem csak rizsa, így a terjedelemmel sem lett gond végül. Összességében jó volt kimozdulni a komfortzónámból, és kipróbálni ezt az új dolgot. Mivel tanári szemlélettel írtam az egészet, ezért remélhetőleg fel is tudom majd használni, és mindemellet jó tapasztalat volt a kutatás világából és a publikálás világából is. Persze rájöttem, hogy ez nem az én világom, de egyáltalán nem bántam meg, sőt a tanári pálya felé még jobban meg is erősített.

Vörös Attila


A TDK-val a fizikának olyan területével foglalkozhattam részletesebben, mely a lehető legközelebb áll hozzám, a mechanikával. Módszertani téma révén sok olyan dolgot tanultam, melyet a későbbiekben felhasználhatok. Külön öröm volt számomra, hogy a gyakorlatban is kipróbálhattam mindazt, amit az eddigi egyetemi éveim alatt tanultam.

Varga Szabolcs


Középiskolás TDK-zók:

Számomra a TDK azért volt kiemelkedő élmény, mivel már gimnazistaként betekintést nyerhettem, hogy milyen nehézségekkel, kihívásokkal jár a részvétel. A versenyre való felkészülés hosszú, de annál élménydúsabb ideje nem mindig volt zökkenőmentes, azonban ezek megoldásában mindig számíthattam témavezetőimre. Mégis a TDK nem a versengésről szól, hanem a tapasztalatszerzésről, motivációról, és az ismeretségek, barátságok alakításáról. A három napos döntő alatt lehetőségem volt azonos érdeklődésű emberekkel megismerkedni, társalogni, ami miatt már visszatekintve sokkal rövidebbnek és szórakoztatóbbnak tűnik a dolgozat megírásával töltött idő.

Kiss Mária Dominika


A TDK egy nagyszerű lehetőség a kutatások menetére jobb rálátással tekinteni, és más korombeli, illetve nálam idősebb, tapasztaltabb személyek munkáit megismerni. Számomra egy "kóstoló volt a jövőből", ugyanis én később is hasonló, tudományos területen tervezek dolgozni, és ez kitűnő alkalom volt megismerkedni ennek körülményeivel.

Tóth Ábel


2020. február