Az Akadémia újonnan megválasztott tagjai

2022.05.03.
Az Akadémia újonnan megválasztott tagjai

Katz Sándor | Az ELTE TTK egyetemi tanára, a Fizikai Intézet igazgatója.
A Fizikai Tudományok Osztályának új rendes tagja
Szűkebb szakterülete az elméleti részecskefizika, azon belül a kvantumtérelméletek számítógépes szimulációja. A hazai felsőfokú fizikaoktatás és a  részecskefizikai kutatások kiemelkedő teljesítményű személyisége (10 525 független idéző). Az általa létrehozott, hazai és külföldi fiatalokból álló ELTE-kutatócsoportnak vezető szerepe van a komplex hatásfunkcionállal definiált kvantumtérelméletek számítógépes szimulációjának fejlesztésében. Újabb, világszerte kiemelten idézett eredményei: (1) Meghatározta a  kiterjedten kutatott sötét részecske, az  axion tömegét (2016); (2) a mérésekhez legközelebb álló elméleti tárgyalást adott a müon anomális mágneses momentumára (2021). Vezetésével az ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézet Elméleti Fizikai Tanszéke a  hazai elméleti részecskefizikai kutatások legnagyobb teljesítményű kutatóhelyévé fejlődött.

 

Derényi Imre | Az ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.
A Fizikai Tudományok Osztályának új levelező tagjSzűkebb kutatási területei a biológiai fizika, a komplex hálózatok szerkezete, valamint evolúcióbiológiai jelenségek elméleti vizsgálata. Általános statisztikus fizikai leírását adta a molekuláris motorok és pumpák működésének, valamint kidolgozta a  vonatkozó működési elvek technológiai alkalmazásait. A  komplex hálózatok területén úttörő munkát végzett a gráfokon belüli átfedő csoportok azonosításában. Analitikus és számítógépes eljárással igazolta, hogy a mutációk felhalmozódásának ütemét a hierarchikus szerveződésű szövetek képesek az elvi minimum közelében tartani. Kiemelkedő visszhangot kiváltó eredményeit a legjelentősebb nemzetközi szak- és interdiszciplináris folyóiratokban publikálta (Physical Review Letters, Nature, PNAS). Független hivatkozásainak száma több mint 7000. Összesen 21 diplomamunkásnak és doktorandusznak volt témavezetője. Az ELTE Fizikai Intézetének oktatási igazgatóhelyettese, az MTA Biofizikai Bizottságának társelnöke, 2019-ben Akadémiai Díjat kapott.