Bolygórendszerek és eredetük kutatócsoport

Bolygórendszerek és eredetük kutatócsoport

KUTATÁSI TÉMA

Az exobolygók felfedezése óta kutatócsoportunkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a bolygórendszerek kialakulásával és korai dinamikai fejlődésével kapcsolatos kutatások. Kutatócsoportunkban az egyik fő irány a protoplanetáris akkréciós korongokban zajló bolygókeletkezési folyamatok vizsgálata. Jelentős eredményeket értünk el a rezonáns bolygórendszerek kialakulásával kapcsolatban, továbbá intenzív kutatásokat folytatunk a protoplanetáris korongok por- és bolygócsapdáiban történő bolygókeletkezési folyamatok felderítése érdekében. Kutatásaink számára további motivációt jelent az ALMA rádióteleszkóp által felfedezett porgyűrűk léte, melyek a feltételezések szerint a bolygókeletkezés ideális helyszínei. Kutatócsoportunkban egy teljes, a bolygórendszerek kialakulását és korai fejlődését leíró numerikus modell kifejlesztésén dolgozunk. Ez a modell magába foglalja a bolygókezdemények gravitációs és ütközési fejlődését, a bolygó-korong kölcsönhatásokat, a korongbeli gáz és por sűrűségének időbeli fejlődését is.

Kutatócsoportunkban a Naprendszer, illetve exobolygó-rendszerek dinamikai vizsgálatával is foglalkozunk. Kutatjuk a naprendszerbeli kis égitestek hosszútávú dinamikai fejlődését, továbbá a rezonáns, illetve több bolygóból álló exobolygó-rendszerek stabilitását. A stabilitási vizsgálatokban jelenleg a kaotikus diffúzió, illetve a diffúziós együttható értékéből kiindulva a stabilitási idő meghatározását végezzük.


TAGOK

 

Sándor Zsolt
egyetemi docens
ELTE honlap

 

Érdi Bálint
professzor emeritus
ELTE honlap

 

Forgácsné Dr Dajka Emese
adjunktus

 

Süli Áron
adjunktus
ELTE honlap
 

 

 

 

Anyiszonyan Artúr
doktorandusz
 

 

Császár Anna
doktorandusz

 

Kővári Emese
doktorandusz
 

ELÉRHETŐSÉGEK

Csoportvezető: Sándor Zsolt
Telefon:  372-2500/66-23
Email: zs.sandor@astro.elte.hu

A csoport honlapja: Bolygórendszerek és eredetük kutatócsoport