Bonis Bona-díjat kapott Rajkovits Zsuzsanna

2022.07.15.
Bonis Bona-díjat kapott Rajkovits Zsuzsanna

A Nemzet Tehetségeiért életmûdíjban részesült Rajkovits Zsuzsanna az ELTE Anyagfizikai Tanszék nyugalmazott docense

Rajkovits Zsuzsanna már az 1990-es évek elejétõl szervezett középiskolás diákokat új típusú, csapatmunkában történõ megmérettetésen alapuló tanulmányi versenyekre (IYPT, International Young Physicists’ Tournament). 22 éven keresztül vezette a diákok kiválasztását, azok több hónapon át történõ felkészítését és koordinálta a nemzetközi versenyeken való részvételt is. Az IYPT nemzetközi bizottságának magyar tagjaként 1995 és 2012 között részt vett az új feladatok összeállításában is. 2000-ben õ rendezte Budapesten a 13. IYPT versenyt, segítõi a korábbi versenyeken szerepelt diákjai közül kerültek ki.

Újabb lehetõséget nyújtva a középiskolások nemzetközi megmérettetésére International Conference of Young Scientists (ICYS) elnevezéssel nemzetközi versenyt alapított 1993-ban. Rajta a diákok négy szekcióban (matematika, informatika, fizika és környezettudomány), nemzetközi zsûri elõtt mutatják be kutatási eredményeiket angol nyelven. A tanulók így megismerik a tudományos kutatómunka egyes fázisait, a témaválasztástól kezdõdõen az eredmények angol nyelvû elõadásban történõ bemutatásáig. Az évek során országszerte (például: Kisvárda, Gödöllõ, Túkeve, Szolnok, Békéscsaba, Debrecen, Nagykanizsa, Dunaújváros, Budapest) lelkes kutató tanárok köré tudományos mûhelyek jöttek létre középiskolákban, ahonnan évente kerültek ki az ICYS újabb versenyzõi. 1994-tõl napjainkig a magyar középiskolások közül az ICYS nemzetközi versenyen 161 diák vett részt, akik 133 elõadást tartottak, amelyekbõl 113-at valamilyen díjjal jutalmaztak. A diákok visszajelzései szerint életre szóló élményt jelent nekik egy ilyen versenyen való részvétel. Éppen e hatás motiválta a hazai versenyzõket, akik közül nem egy élethivatásul a kutatást választotta. Életútjukat követve megállapítható, hogy a diákoknak e szereplés meghatározó lépcsõfok volt tudományos sikereik elérésében. Ma már volt versenyzõ diákjai neves kutató csoportokban (például: Falus Péter, Varga Dezsõ, Bényei Éva Bernadett ), hazai és külföldi egyetemeken (Asbóth János, Bukovinszky Tibor, Wageningen, Hollandia) professzorokként dolgoznak. Van közöttük olyan is, akinek tevékenységét sikeres kutatóként Junior Príma díjjal is elismerték, s van aki már az MTA doktora fokozat birtokosa (Farkas Illés ) is.

Három alkalommal (1994, 1996, 1998) megrendezte Visegrádon az ICYS nemzetközi konferenciát, ahol a zsûriben a nemzetközi kollégákon kívül hazánk kiváló tudósai értékelték a diákok teljesítményét. Az ICYS nemzetközi verseny elnökeként 26 éven keresztül (1994–2019) minden külföldön megrendezett verseny szervezésében tanácsadással részt vállalt, biztosítva a zökkenõmentes folyamatosságot. Pillanatnyilag az ICYS nemzetközi szervezõbizottságában mint tiszteletbeli elnök segíti a munkát.

Tehetséggondozó munkájának elismeréséül megválasztották a Fizikaversenyek Világszövetsége (WFPhC) alakuláskor, 1999-ben a Végrahajtó Bizottság tagjának, s 2002-ben a Szövetség elsõ kongresszusán alelnöknek. A tisztséget 10 éven keresztül, 2012-ig töltötte be. A tehetséggondozásban végzett munkája elismeréséül 2010-ben megkapta a kétévente egy személynek megszavazott „World Federation of Physics Competitions Award” kitüntetést. A nemzetközi versenyeken történõ aktív szereplésének köszönhetõen a European Physical Society elnökének javaslatára 2007-ben az angliai Institute of Physics, London tagjai közé választották, azóta az FInstP viselésére jogosult. Az ELTE Természettudományi Karán javaslatára alakult meg a Tehetséggondozó Kari Munkacsoport, amelynek 1997–2005 között vezetõje volt. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak 1991 óta tagja, a Társulat fõtitkárhelyettese 1999–2003 között. Két nemzetközi fórumba is delegálták. A European Physical Society Education Forum, Pre-University Section magyar képviselõje volt 2001–2004 között és ugyanekkor a fiatal kutatók nemzetközi konferenciákon való részvételének anyagi támogatására létrejött European Physical Society East-West Task Force Forum egyik tagjaként is közremûködött. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat munkáját Eötvös Loránd Emlékplakettel ismerte el 1996-ban.

Forrás: Fizikai Szemle 72/6-2022. június