Csoportos viselkedés kutatása innovatív technológiák használatával és fejlesztésére (2019-2024)

A kutatócsoport vezetője: Nagy Máté tudományos munkatárs
ELTE TTK Fizika Intézet
E-mail: nagymate@hal.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500 / 6367

A Max Planck Ornitológiai Intézetből visszatérő kutató Csoportos viselkedés kutatása innovatív technológiák használatával és fejlesztésére címmel adta be pályázatát. Tervezett kutatócsoportja annak megértésére összpontosít, hogyan hasznosítják az állatcsoportok egyedei a társaktól és a saját érzékelésükből származó információt a csoportos érzékelés, kogníció és döntéshozás esetén. Milyen mechanizmusok során jön létre az a szinergikus többletteljesítmény, mely által a csoport egésze felülmúlja bármelyik egyedét? A kutatás főként a madarak csoportos termikelésének jelenségét járja körül. (Termikelés: az optimális körözési sebesség és forduló sugár megválasztása.) A téma erősen multidiszciplináris, így a kitűzött célok is kettősek: 1. Biológiai tudásunk gyarapítása vadon élő madarak csoportos termikeléséről a közelükben repülő önvezérelt robotrepülőről (drónról) készített nagy felbontású mérésekből, 2. Bioinspiráció és az élőlényekről származó információt felhasználó megoldás nyújtása a robotikai rendszernek. A kutatás lehetséges innovatív eredményeként önműködően hatékonyan termikelő robotrepülő valósulhat meg, melyet széles körben lehet felhasználni (élővilág-megfigyelés, mentés-felkutatás, stb.).

2019.09.20.