Hallgatóink eredményei a 36. FiFöMa OTDK-n

2023.04.24.
Hallgatóink eredményei a 36. FiFöMa OTDK-n

Április 11–13. között rendezték meg a 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióját a Pannon Egyetemen. Intézetünk hallgatói az alábbi eredményeket érték el, tagozatonkénti bontásban:

 

Anyagtudomány

Bonifert Balázs: "Egyszeres csúszásra orientált anyagok vizsgálata 3D diszkrét diszlokációdinamikai szimulációkkal”

témavezetői: Berta Dénes, Ispánovity Péter Dusán
helyezés: 2. díj

Kálvin György: "Önrendeződő adszorbeátumok vizsgálata van der Waals anyagok felületén"

témavezető: Pálinkás András
helyezés: 1. díj

 

ASZTRODINAMIKA ÉS RELATIVITÁSELMÉLET

Takács Árpád: "Rezonáns bolygórendszerek analitikus vizsgálata a Kuramoto-modell segítségével"

témavezető: Kovács Tamás
helyezés: Különdíj

Fröhlich Viktória: "Kísérők végzetes tánca II-es típusú szupernóvák körül"

témavezető: Regály Zsolt
helyezés: 2. díj

 

Asztrofizika

Harmati Beáta: "Csillagok luminozitásának és sugarának meghatározása új bolometrikus korrekciók alapján"

témavezető: Mészáros Szabolcs
helyezés: Különdíj

Világos Blanka: "Báriumcsillagok elemgyakoriságai gépi tanulással"

témavezetői: Cseh Borbála, Kovács József
helyezés: Különdíj

Varga Vázsony: "Pontosabb RR Lyrae fotometriai fémességek nyomában a Gaia űrtávcsővel"

témavezető: Molnár László
helyezés: 2. díj

Kalup Csilla: "Porral takarva: dudor vidéki gömbhalmazok szín-fényesség diagramjai"

témavezetői: Molnár László, Szabó M. Gyula
helyezés: 1. díj

 

ELMÉLETI SZILÁRDTESTFIZIKA

Holló Áron: "Elektronoptika és szórás ABC grafénben"

témavezetői: Cserti József, Oroszlány László
helyezés: 2. díj

 

GALAKTIKUS ÉS EXTRAGALAKTIKUS CSILLAGÁSZAT

Koncz Bendegúz: "Ütköző galaxisok vizsgálata az Illustris szimulációban"

témavezetői: Joó András Péter, Tóth L. Viktor
helyezés: 2. díj

Világos Blanka: "Az alfa-elemek kémiai fejlődése a Tejútrendszerben"

témavezető: Mészáros Szabolcs
helyezés: 1. díj

 

KLASSZIKUS FIZIKAI PROBLÉMÁK

Rossz Koppány, Tasnádi Bálint: "Hidrofób folyadékfelületen létrejövő csepprobbanás jelenségének vizsgálata"

témavezető: Szeidemann Ákos
helyezés: Különdíj

Kadlecsik Ádám: "Tranziens nyírási instabilitások vizsgálata"

témavezető: Vincze Miklós
helyezés: 1. díj

 

MAGFIZIKA, ALKALMAZOTT NUKLEÁRIS MÓDSZEREK

Kovács Balázs Csaba: "A 60Co gamma-fotonjai közötti szögkorreláció és a forrás abszolút aktivitásának mérése koincidencia-módszerrel"

témavezető: Veres Gábor
helyezés: Különdíj

 

NAPRENDSZERKUTATÁS VÁLTOZÓ CSILLAGÁSZAT

Magyar Laura Gréta: "Történelmi napciklusok epocháinak rekonstrukciója proxy adatok alapján"

témavezető: Petrovay Kristóf
helyezés: Különdíj

Takács Nóra: "A felszín szórásának hatása a főövi kisbolygók alak és forgástengely modellezésére"

témavezetői: Kiss Csaba, Pál András
helyezés: 2. díj

Gáliková Barbara, Pádár Noémi: "A napaktivitás előrejelzése – az empirikus és numerikus vizsgálatok összekapcsolásának lehetőségei"

témavezető: Forgácsné Dr. Dajka Emese
helyezés: 1. díj

 

NUKLEÁRIS SZIMULÁCIÓK

Borkovits Bendegúz: "Neutron detektálás hatásfokának vizsgálata NEBULA detektor rendszerben GEANT4 szimulációval"

témavezető: Horváth Ákos
helyezés: 2. díj

 

ORVOSI FIZIKA, BIOFIZIKA

Balogh Anna: "Sejtadhézió valós idejű rögzítése és a kinetikai adatok kiértékelése"

témavezetői: Horváth Róbert, Kovács Kinga Dóra
helyezés: 2. díj

 

PLAZMAFIZIKA

Sándli Lóránt: "Törtpellet-darabkák méreteloszlásának meghatározása lézerfüggöny diagnosztikával"

témavezető: Szepesi Tamás
helyezés: Különdíj

Édes Lili: "Az ASDEX Upgrade tokamak diszrupcióiban fellépő áramcsúcs vizsgálata szimulációk segítségével"

témavezetői: Pokol Gergő, Pusztai István
helyezés: 1. díj

 

RÉSZECSKE- ÉS NAGYENERGIÁJÚ FIZIKA

Kórodi Balázs: "Két és háromrészecske Bose-Einstein-korrelációk az LHC CMS kísérletében"

témavezető: Csanád Máté
helyezés: 2. díj

Tóth Ábel: "Axionmező szimulálása adaptív ráccsal"

témavezető: Katz Sándor
helyezés: 1. díj

 

Minden résztvevőnek gratulálunk!