Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

A komplex rendszerek egy új, fiatal tudományterület, ami azt kutatja, hogy egy rendszer részei hogyan hozzák létre az egész rendszer együttes, kollektív viselkedését és a rendszer hogyan hat kölcsön a környezetével. Komplex rendszerek vesznek körül minket: A társadalom emberekből, az agy neuronokból, a molekulák atomokból, az időjárás áramlatokból áll össze és mind-mind egy példa a komplex rendszerekre. A komplex rendszerek tudománya átnyúlik a természettudományok, a mérnöki, gazdasági és orvostudományok hagyományos területein. A részek és az egészek és ezek kapcsolatának bizonyos kérdéseire fókuszál, melyek a hagyományos tudományok számára is fontosak.

Az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék 1999-ben alakult az elsők között Európában ezen a területen. A tanszék munkatársai aktív szerepet töltöttek be a komplex rendszerek európai kutatási hálózatainak létrehozásában ugyanúgy, mint a hazai statisztikus fizika kutatók közösségében. A tanszék számos sikeres interdiszciplináris együttműködési projektet valósít meg más tudományágak kutatóival és hazai vállalatok kutatás-fejlesztési laboratóriumaival.