Kunszt Zoltán (az MTA külső tagja)

Kunszt Zoltán (az MTA külső tagja)
05/31

2023. május 31. 14:00 - 15:00

ELTE Lágymányos Campus, Északi Tömb, 1.71 (Pócza-terem)

05/31

2023. május 31. 14:00 - 15:00

ELTE Lágymányos Campus, Északi Tömb, 1.71 (Pócza-terem)


A Standard Model diadala

akadémiai székfoglaló előadás

Az előadás kivonata: Az előadásomban vázlatosan elmesélem a Standard Model több mint száz éves történetét. Felidézem  azokat  az  alapvető  elméleti  fogalmakat,  amelyek meghatározzák a Standard Model fizikáját, kvantumtérelméleti megfogalmazását. Részletesebben tárgyalom a c-kvark felfedezésének történetét, a gyenge kölcsönhatás semleges  áramának  elemeit, az  aszimptotikus  szabadság  és  a  kvarkbezárás kvantumszíndinamikai magyarázatát, a hadronpászmák fizikáját és a  Higgs-bozon felfedezésének rögös útját.

az előadás nyelve: magyar, szokatlan időpont, szerda 14 óra!


Az előadóról: