Atomok és molekulák fizikája - Biofizika laboratórium

Atomok és molekulák fizikája - Biofizika laboratórium

Leírás: A (tavaszi) félév során MSc Fizika hallgatóknak 3 mérés elvégzésre van lehetőségük a kurzus keretei közt maximum 4 fős csoportokban. A kurzust félévente maximum 12 hallgató veheti fel. A választható mérések közül a mérőcsoportok 6-ot jelölnek meg, ebből 3 mérést a laborok rendelkezésre állásának megfelelően tudnak elvégezni.

Választható mérések:

 1. Számítógépes molekulafizika (Biológiai Fizika Tanszék: Koltai János)
 2. Szén nanocsövek elektronszerkezetének vizsgálata abszorpciós, Raman- és fluoreszcencia- spektroszkópiával (Wigner: Kamarás Katalin)
 3. ESR spektroszkópia (MTA Kémiai Kutatóközpont: Korecz László)
 4. NMR spektroszkópia (Szervetlen Kémiai Tanszék: Rohonczy János)
 5. Raman-mikroszkópia (Wigner: Veres Miklós)
 6. Enzimek szobahőmérsékletű foszforeszcencia és nyomásfüggő fluoreszcencia spektroszkópiája (SE Biofizikai Intézet: Fidy Judit, Schay Gusztáv)
 7. Biológiai makromolekuák tömeg, méret és konformációs stabilitás vizsgálata (MTA TTK: Závodszky Péter, Hajdú István)
 8. Elemanalízis gyorsított részecskék által keltett röntgensugárzással (RMKI: Kovács Imre)
 9. Primér folyamatok vizsgálata fotoszintézisnél (Szeged, SZBK: Garab Győző)
 10. Optikai manipuláció, mikrofluidika (Szeged, SZBK: Dér András)
 11. Videopolarimetria biológiai alkalmazásokkal (Biológiai Fizika Tanszék: Horváth Gábor)
 12. Sejttenyészetek számítógépes videomikroszkópiája (Biológiai Fizika Tanszék: Czirók András, Szabó Bálint)

Laborfelelős: Szabó Bálint.

Kiknek ajánljuk: fizikus mesterszakos hallgatóknak

Labor honlapja: balintszabo.web.elte.hu