Számítógépes szimulációk

2019.01.03.
Számítógépes szimulációk

Leírás: A tantárgy célja, hogy a tudományokban, elsősorban a fizikában használt szimulációs módszerekbe nyújtson gyakorlatias tudást. A célkitűzések között szerepel a programozási ismeretek elmélyítése, az adatok vizualizációjának alapjaival történő megismerkedés, a számítógépes modellek, a szimulációk és a valóság összevetése. Feladat továbbá az áttekinthető beszámolók, jegyzőkönyvek készítésének elsajátítása. A kurzus elvégzése során hat problémakört dolgozunk fel. A problémákhoz C/C++ nyelven írt példaprogramokat adunk, amelyeket a feladathoz mérten kell felparaméterezni illetve továbbfejleszteni.

Laborfelelősök: Stéger József és Csabai István.

Kiknek ajánljuk: 3. éves fizika alapszakos hallgatóknak.

Labor honlapja: stegerjozsef.web.elte.hu