Az Intézeti Tanács tagjai

Intézet igazgató

 • Frei Zsolt

Tanszékvezetők

 • Derényi Imre
 • Gubicza Jenő
 • Katz Sándor
 • Vattay Gábor

Választott oktató-kutató tagok

 • Cserti József
 • Jenei Péter
 • Meszéna Géza
 • Révész Ádám
 • Trócsányi Zoltán
 • Veres Gábor

Választott nem oktató-kutató tag

 • Zavaczki Csilla

Doktori Iskola vezetője

 • Gubicza Jenő

Hallgatói delegáltak

 • Pál Bernadett Diána
 • Kosztyó Péter
 • Körtefái Dóra
 • Takács Roxána

Tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak

 • Meszéna Géza (Professzori Tanács elnöke)
 • Ispánovity Péter Dusán (választott kari tanácstag, nemvezető oktató-kutató)
 • Csordás András (választott kari tanácstag, vezető oktató-kutató)
 • Kacskovics Imre (kar dékánja)