Szakdolgozati információk

Fizika BSc szakdolgozati információk

Valamennyi szakdolgozati ügymenetnek a Neptun rendszerben kell megvalósulnia.

A témát a hallgató a témavezetővel való egyeztetés után választja ki.

Külső (nem a Fizikai és Csillagászati Intézethez tartozó) témavezető esetén belső konzulenst kell választani. A szakdolgozati ügymenetben a külső témavezető helyett a belső konzulens jár el.

A "Szakdolgozati konzultáció" c. tantárgyat a témavezető (vagy belső konzulens) tanszékvezetője nevén kell felvenni. A tantárgy érdemjegyére a témavezetőnek (vagy belső konzulensnek) kell javaslatot tennie a tanszékvezető számára küldött e-mail-ben a vizsgaidőszak első hetének végéig.

Az Intézet szakdolgozati referense Horváth Gábor, hozzá lehet fordulni a témaválasztással és a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos tanácsokért, segítségért.

Témaválasztással kapcsolatos határidők

Tavaszi féléves záróvizsga esetén:

  • témák meghirdetése (témavezető vagy belső konzulens által): február 28.
  • témaválasztás (hallgató által): február 28.
  • témaválasztás jóváhagyása (témavezető vagy belső konzulens által): témaválasztás után egy héten belül.

Őszi féléves záróvizsga esetén:

  • témák meghirdetése (témavezető vagy belső konzulens által): szeptember 30.
  • témaválasztás (hallgató által): szeptember 30.
  • témaválasztás jóváhagyása (témavezető vagy belső konzulens által): témaválasztás után egy héten belül.

Formai követelmények

A szakdolgozat elvárt terjedelme 20-40 oldal, formailag a tudományos dolgozatok szokásos követelményeit kell követnie, ezek betartatása a témavezető (konzulens) feladata. Nyelve angol vagy magyar lehet.

Nyelvi követelmények: legalább 5 angol nyelvű szakirodalom feldolgozása és feltüntetése az irodalomjegyzékben.

TDK konferencián benyújtott és előadáson ismertetett egyszerzős dolgozat beadható szakdolgozatként, ha egyébként a szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek megfelel (az ügymenet minden tekintetben azonos a többi szakdolgozatéval).

Leadási határidő

Tavaszi félévben: május utolsó munkanapja, 16:00

Őszi félévben: január második munkanapja (keresztféléves, azaz februárban induló képzésre jelentkezők számára a legutolsó munkanap december 20-ig), 16:00

Leadásra vonatkozó követelmények

  • A dolgozatot a Neptun rendszeren keresztül kell pdf formátumban határidőre benyújtani (kinyomtatni és köttetni nem szükséges);
  • a témavezetői értékelést (bírálatot) legkésőbb egy héttel a dolgozat leadási határideje után a témavezetőnek (külső témavezető esetén a belső konzulensnek) kell feltöltenie a Neptun rendszeren keresztül (terjedelme ne haladja meg az egy oldalt, és a dolgozat érdemjegyére vonatkozó javaslattal záruljon).