Fizika BSc szakdolgozati információk

A Fizikai Intézet az alapszakos szakdolgozatok kiírását és nyilvántartását elektronikusan végzi ezen a weboldalon keresztül.

  • A kiírt témák jóváhagyott listája a jelentkezések lezárásáig folyamatosan bővülhet. A címre kattintva részletes információ olvasható a témavezetőről és a végzendő munka jellegéről. A "Jelentkezem" linkre kattintva lehet az érdeklődést jelezni, TETSZŐLEGES SZÁMÚ témára. Itt az elérhetőségek mellett az NEPTUN azonosítót szükséges megadni. Ekkor a begépelt adatokat a téma kiírója e-mailen megkapja, és ő kezdeményezheti a további konzultációt.
  • A tényleges jelentkezést a témavezető véglegesítheti.
  • Egy évben csak EGY TÉMÁRA lehet végleges jelentkezést leadni.
  • A jelentkezés véglegesítése után az elektronikus felületről a témavezető kinyomtatja az űrlapot, aláírja, majd átadja a hallgatónak, aki szintén aláírja (ill. külső témavezető esetén a belső konzulenssel is aláíratja), és a "Szakdolgozati konzultáció" c. tárgy felvételével azonos félév tárgyfelvételi időszakának végéig leadja a TO-n.

 

A szakdolgozat formai követelményeit a HKR 78. paragrafusa, a TTK specifikus részt az 551. paragrafusa szabályozza. Elvárt terjedelme 20-40 oldal, formailag a tudományos dolgozatok szokásos követelményeit kell követnie, ezek betartatása a témavezető (intézeti konzulens) feladata. Nyelve angol vagy magyar lehet.

TDK konferencián benyújtott és előadáson ismertetett dolgozat beadható szakdolgozatként, ha egyébként a szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek megfelel. Ezeket a munkákat is szükséges az elektronikus rendszerben regisztrálni, mert csak így állítható elő az aláírandó adatlap. Az így benyújtott dolgozat a többi szakdolgozattal azonos módon kerül elbírálásra.

Technikai probléma esetén kérjük keresse meg Jánosi Imrét (Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék, 5.54 szoba, Tel: 372-2878 vagy a 6578 mellék, email: janosi at lecso.elte.hu).

A Fizikai Intézet diplomamunka referense Horváth Gábor (Biológiai Fizika Tanszék, 3.69 szoba, tel: 6365; 6372; 372-2765; email: gh at arago.elte.hu), hozzá lehet fordulni a témaválasztással és a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos tanácsokért, segítségért.

Határidők

A szakdolgozat leadási határideje: május utolsó munkanapja, 12 óra (tavaszi szemeszterben); valamint január második munkanapja, 12 óra (őszi szemeszterben). Ha az épület a határidő napján zárva tart, akkor a határidő a nyitás napjára tolódik.

A dolgozatot 2 példányban a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék titkárságán (5.64) kell leadni. Az egyik példányt megbonthatatlan, kemény kötésben kérjük elkészíteni, valamint a dolgozat elektronikus változatát tartalmazó CD melléklettel ellátni. A másik példány (amelyet a hallgató a záróvizsgán visszakap) tetszőleges kötésű lehet. A dolgozathoz mellékelni kell a témavezető írásos véleményét (külön papíron, 2 példányban). A dolgozat végére be kell kötni az eredetiséget igazoló nyilatkozatot.

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel:

  • a dolgozatot nem kell kinyomtatva leadni, hanem csak a Neptun rendszeren keresztül határidőre benyújtani;
  • az eredetiséget igazoló nyilatkozatot be kell illeszteni a dolgozat végére (aláírás nem szükséges, mert azt az elektronikus benyújtás helyettesíti);
  • a témavezetőnek (külső témavezető esetén a konzulensnek) határidőre szintén fel kell töltenie a véleményét/bírálatát (külső témavezető esetén a témavezetőét) a Neptun rendszeren keresztül.