Fizika BSc szakdolgozati információk

Valamennyi szakdolgozati ügymenetnek a Neptun rendszerben kell megvalósulnia.

A témát a hallgató a témavezetővel való egyeztetés után választja ki.

Külső (nem a Fizikai Intézethez vagy a Csillagászati Tsz.-hez tartozó) témavezető eseténbelső konzulenst kell választani. A szakdolgozati ügymenetben a külső témavezető helyett a belső konzulens jár el.

A "Szakdolgozati konzultáció" c. tárgyat a témavezető (vagy belső konzulens) tanszékvezetője nevén kell felvenni.

A Fizikai Intézet szakdolgozati referense Horváth Gábor, hozzá lehet fordulni a témaválasztással és a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos tanácsokért, segítségért.

Témaválasztással kapcsolatos határidők

Tavaszi féléves záróvizsga esetén:

  • témák meghirdetése (témavezető vagy belső konzulens által): február 28.
  • témaválasztás (hallgató által): február 28.
  • témaválasztás jóváhagyása (témavezető vagy belső konzulens által): témaválasztás után egy héten belül.

Őszi féléves záróvizsga esetén:

  • témák meghirdetése (témavezető vagy belső konzulens által): szeptember 30.
  • témaválasztás (hallgató által): szeptember 30.
  • témaválasztás jóváhagyása (témavezető vagy belső konzulens által): témaválasztás után egy héten belül.

Formai követelmények

A szakdolgozat elvárt terjedelme 20-40 oldal, formailag a tudományos dolgozatok szokásos követelményeit kell követnie, ezek betartatása a témavezető (konzulens) feladata. Nyelve angol vagy magyar lehet.

TDK konferencián benyújtott és előadáson ismertetett dolgozat beadható szakdolgozatként, ha egyébként a szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek megfelel (az ügymenet minden tekintetben azonos a többi szakdolgozatéval).

Leadási határidő

Tavaszi félévben: június 5.

Őszi félévben: január 5. (keresztféléves azaz februárban induló képzésre jelentkezők számára: december 20.)

Leadásra vonatkozó követelmények

  • A dolgozatot a Neptun rendszeren keresztül kell pdf formátumban határidőre benyújtani (kinyomtatni és köttetni nem szükséges);
  • az eredetiséget igazoló nyilatkozatot be kell illeszteni a dolgozat végére (aláírás nem szükséges, mert azt az elektronikus benyújtás helyettesíti);
  • a témavezetői értékelést (bírálatot) legkésőbb egy héttel a dolgozat leadási határideje után a témavezetőnek (külső témavezető esetén a belső konzulensnek) kell feltöltenie a Neptun rendszeren keresztül.