Fizikus MSc diplomamunka információk

Valamennyi szakdolgozati ügymenetnek a Neptun rendszerben kell megvalósulnia.

A témát a hallgató a témavezetővel való egyeztetés után választja ki.

Külső (nem a Fizikai és Csillagászati Intézethez tartozó) témavezető esetén belső konzulenst kell választani. A szakdolgozati ügymenetben a külső témavezető helyett a belső konzulens jár el.

A "Diplomamunka konzultáció I", majd később a "Diplomamunka konzultáció II" c. tantárgyat a témavezető (vagy belső konzulens) tanszékvezetője nevén kell felvenni. A tantárgy érdemjegyére a témavezetőnek (vagy belső konzulensnek) kell javaslatot tennie a tanszékvezető számára küldött e-mail-ben a vizsgaidőszak első hetének végéig.

Az Intézet diplomamunka referense Horváth Gábor, hozzá lehet fordulni a témaválasztással és a diplomamunka elkészítésével kapcsolatos tanácsokért, segítségért.

Témaválasztással kapcsolatos határidők

Tavaszi féléves záróvizsga esetén:

  • témák meghirdetése (témavezető vagy belső konzulens által): október 31.
  • témaválasztás (hallgató által): október 31.
  • témaválasztás jóváhagyása (témavezető vagy belső konzulens által): témaválasztás után egy héten belül.

Őszi féléves záróvizsga esetén:

  • témák meghirdetése (témavezető vagy belső konzulens által): március 31.
  • témaválasztás (hallgató által): március 31.
  • témaválasztás jóváhagyása (témavezető vagy belső konzulens által): témaválasztás után egy héten belül.

Formai követelmények

A diplomamunka elvárt terjedelme 40-80 oldal, formailag a tudományos dolgozatok szokásos követelményeit kell követnie, ezek betartatása a témavezető (konzulens) feladata. Nyelve angol vagy magyar lehet(az angol nyelvű képzésben értelemszerűen kizárólag angol).

TDK konferencián benyújtott és előadáson ismertetett dolgozat beadható diplomamunkaként, ha egyébként a diplomamunkával szemben támasztott követelményeknek megfelel (az ügymenet minden tekintetben azonos a többi diplomamunkáéval).

Leadási határidő

Tavaszi félévben: május utolsó munkanapja, 16:00

Őszi félévben: január második munkanapja, 16:00

Leadásra vonatkozó követelmények

  • A dolgozatot a Neptun rendszeren keresztül kell pdf formátumban határidőre benyújtani (kinyomtatni és köttetni nem szükséges);
  • a témavezetői értékelést (bírálatot) legkésőbb egy héttel a dolgozat leadási határideje után a témavezetőnek (külső témavezető esetén a belső konzulensnek) kell feltöltenie a Neptun rendszeren keresztül (terjedelme ne haladja meg az egy oldalt, és a dolgozat érdemjegyére vonatkozó javaslattal záruljon).