Történet

Történet

Történet

Az Anyagfizika Tanszék 2006-ban az Általános Fizika Tanszék és a Szilárdtestfizika Tanszék összeolvadásával jött létre.

A tanszék és elődei megalakulásukat követve fontos szerepet játszanak a hazai kísérleti fizika oktatásban, fizika tanárképzésben és kísérleti munkát végző fizikus kutatók képzésében.

Egyetemünkön a kísérleti fizika oktatása Jedlik Ányos, majd Eötvös Loránd vezetésével indult el a Kísérleti Természettan Tanszéken. Az 1800-as évek második felétől kezdve ezért számos patinás kísérleti eszköz maradt fenn szertárunkban, például Tanszékünk őrzi Eötvösnek azt az eredeti ingáját, amely az 1900. évi Párizsi Világkiállításon aranyérmet nyert.

Egyetemünkön a fizika oktatás történetének összefoglalója, benne Tanszékünk és elődintézményeinek részletes története található a következő oldalon.