Bemutatkozás

 

Részecske- és magfizika

A kísérleti részecske és magfizikai kutatásoknak három fõ ága van tanszékünkön:

A genf melletti Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) Nagy Hadronütköztetõje (LHC) CMS kísérletében a részecskefizika Standard Modellje mögött megbúvó alapvetõ elmélet nyomait kutatják, figyelmüket elsõsorban a két elektrogyenge vektorbozont tartalmazó állapotok nagy pontosságú vizsgálatára valamint szuperszimmetrikus részecskék közvetlen keresésére fordítva a rekord energiájú proton-proton ütközésekben. Ezen kívül az erõs kölcsönhatás tulajdonságait extrém körülmények között tanulmányozzák, beleértve az LHC ólomion ütközéseit is. Fontos céljuk a Világegyetemet születése után néhány millliomod másodperccel betöltõ forró és sũrũ kvarkanyag, a kvark-gluon plazma jellemzése. A tanszékünkön 2015-ben alakult MTA-ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport munkájáról további részletek itt olvashatók.

A Brookhaveni Nemzeti Laboratórium PHENIX kísérletében a PHENIX-Magyarország csoportjának munkáját kutatóink koordinálják. Nagyenergiás nehézion-fizikai kutatásaik során a kvark-gluon plazma tulajdonságait tanulmányozzák, összhagot teremtve a kísérleti és fenomenológiai munkájuk között. Eszközeik a kvantumstatisztikus korrelációkra, a keletkezõ részecskék impulzuseloszlásainak aszimmetriáit okozó folyási képre is kiterjednek. Az ütközésekben keletkezõ anyag leírásának fenomenológiájával is foglalkoznak, az egzakt hidrodinamikai megoldások és alkalmazásaik terén eredményes kutatásokat folytatnak. A csoport munkájáról bõvebb információ itt található.

A stabilitástól távoli, könnyũ, neutronban gazdag atommagok szerkezetét és reakcióit radioaktív atommag nyalábokat elõállító gyorsítóknál (MoNA@NSCL, NeuLand@GSI, Nebula@Riken) tanulmányozzák, továbbá az ehhez kapcsolódó detektorok fejlesztésében is részt vesznek. Különös tekintettel vizsgálják a neutron glória jelenséget kis rendszámú atommagokon és az asztrofizikai reakciókban fontos neutronbefogások mérésének lehetõségét inverz módszerek segítségével. További információk itt olvashatók.

Asztrofizika