Fizikus MSc diplomamunka információk

2021-től valamennyi szakdolgozati ügymenetnek a Neptunban kell megvalósulnia. Külső témavezető esetén az intézeti belső konzulens jogosult eljárni. A "Diplomamunka konzultáció I", majd később a "Diplomamunka konzultáció II" c. tárgyat a témavezető (vagy belső konzulens) tanszékvezetője névén kell felvenni.

A 2021/22/1 félévben záróvizsgázni szándékozók számára a témajelentkezési időszak még nem ismert (várhatóan 2021. április/május). Célszerű azonban a témákat előzetesen egyeztetni a témavezetővel a tárgyfelvételi időszak végéig, hogy mindenki a megfelelő "Diplomamunka konzultáció I" tárgyat vehesse fel.

A diplomamunka formai követelményeit a HKR 78. paragrafusa, a TTK specifikus részt az 551. paragrafusa szabályozza. Elvárt terjedelme 40-120 oldal, formailag a tudományos dolgozatok szokásos követelményeit kell követnie, ezek betartatása a témavezető (intézeti konzulens) feladata. Nyelve angol vagy magyar lehet (az angol nyelvű képzésben értelemszerűen kizárólag angol).

A Fizikai Intézet diplomamunka referense Horváth Gábor (Biológiai Fizika Tanszék, 3.69 szoba, tel: 6365; 6372; 372-2765; email: gh at arago.elte.hu), hozzá lehet fordulni a témaválasztással és a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos tanácsokért, segítségért.

Leadási határidő

A diplomamunka leadási határideje: május utolsó munkanapja, 12 óra (tavaszi szemeszterben); valamint január második munkanapja, 12 óra (őszi szemeszterben). Ha az épület a határidő napján zárva tart, akkor a határidő a nyitás napjára tolódik.

A dolgozatot 2 példányban a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék titkárságán (5.64) kell leadni. Az egyik példányt megbonthatatlan, kemény kötésben kérjük elkészíteni, valamint a dolgozat elektronikus változatát tartalmazó CD melléklettel ellátni. A másik példány (amelyet a hallgató a záróvizsgán visszakap) tetszőleges kötésű lehet. A dolgozathoz mellékelni kell a témavezető írásos véleményét (külön papíron, 2 példányban). A dolgozat végére be kell kötni az eredetiséget igazoló nyilatkozatot.

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel:

  • a dolgozatot nem kell kinyomtatva leadni, hanem csak a Neptun rendszeren keresztül határidőre benyújtani;
  • az eredetiséget igazoló nyilatkozatot be kell illeszteni a dolgozat végére (aláírás nem szükséges, mert azt az elektronikus benyújtás helyettesíti);
  • a témavezetőnek (külső témavezető esetén a konzulensnek) határidőre szintén fel kell töltenie a véleményét/bírálatát (külső témavezető esetén a témavezetőét) a Neptun rendszeren keresztül.