Fizikus MSc diplomamunka információk

Valamennyi szakdolgozati ügymenetnek a Neptun rendszerben kell megvalósulnia.

A témát a hallgató a témavezetővel való egyeztetés után választja ki.

Külső (nem a Fizikai Intézethez tartozó) témavezető esetén belső konzulenst kell választani. A szakdolgozati ügymenetben a külső témavezető helyett a belső konzulens jár el.

A "Diplomamunka konzultáció I", majd később a "Diplomamunka konzultáció II" c. tárgyat a témavezető (vagy belső konzulens) tanszékvezetője nevén kell felvenni.

A Fizikai Intézet diplomamunka referense Horváth Gábor, hozzá lehet fordulni a témaválasztással és a diplomamunka elkészítésével kapcsolatos tanácsokért, segítségért.

Témaválasztással kapcsolatos határidők

Tavaszi féléves záróvizsga esetén:

  • témák meghirdetése (témavezető vagy belső konzulens által): október 30.
  • témaválasztás (hallgató által): október 30.
  • témaválasztás jóváhagyása (témavezető vagy belső konzulens által): témaválasztás után egy héten belül.

Őszi féléves záróvizsga esetén:

  • témák meghirdetése (témavezető vagy belső konzulens által): március 31.
  • témaválasztás (hallgató által): március 31.
  • témaválasztás jóváhagyása (témavezető vagy belső konzulens által): témaválasztás után egy héten belül.

Formai követelmények

A diplomamunka elvárt terjedelme 40-80 oldal, formailag a tudományos dolgozatok szokásos követelményeit kell követnie, ezek betartatása a témavezető (konzulens) feladata. Nyelve angol vagy magyar lehet(az angol nyelvű képzésben értelemszerűen kizárólag angol).

TDK konferencián benyújtott és előadáson ismertetett dolgozat beadható diplomamunkaként, ha egyébként a diplomamunkával szemben támasztott követelményeknek megfelel (az ügymenet minden tekintetben azonos a többi diplomamunkáéval).

Leadási határidő

Tavaszi félévben: az utolsó munkanap június 5-ig bezárólag, 16:00

Őszi félévben: az utolsó munkanap január 5-ig bezárólag, 16:00

Leadásra vonatkozó követelmények

  • A dolgozatot a Neptun rendszeren keresztül kell pdf formátumban határidőre benyújtani (kinyomtatni és köttetni nem szükséges);
  • az eredetiséget igazoló nyilatkozatot be kell illeszteni a dolgozat végére (aláírás nem szükséges, mert azt az elektronikus benyújtás helyettesíti);
  • a témavezetői értékelést (bírálatot) legkésőbb egy héttel a dolgozat leadási határideje után a témavezetőnek (külső témavezető esetén a belső konzulensnek) kell feltöltenie a Neptun rendszeren keresztül (terjedelme ne haladja meg az egy oldalt, és a dolgozat érdemjegyére vonatkozó javaslattal záruljon).