Bérczi Szaniszló

Bérczi Szaniszló

egyetemi docens

PhD (Hungarian Academy of Science, 1995)

Anyagfizikai Tanszék

Szoba: Északi tömb 4.93
Telefon: +36-36-372-2986
Mellék: n.a.
Mobilszám: n.a.
Honlap: www.planetology
Emailcím: uh.etle.raseac@inazsizcreb

Biográfia:

Bérczi Szaniszló szakmai tudományos önéletrajza (2009)

Név: Bérczi Szaniszló
Születési év: 1950
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: fizikus, csillagász
Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör: ELTE TTK Anyagfizika Tanszék, nyugalmazott egyetemi docens, önkéntes tanár
Tudományos fokozat: a földtudomány kandidátusa
Eddigi oktatói tevékenység: 44 éve tanít az ELTE TTK-n. Vendégoktatóként eddig a szegedi, a pécsi, a debreceni és a soproni egyetemen, valamint a Yamaguchi Egyetemen tanított.

Fokozatok:
Szakdolgozat: csillagászat, planetológia, ELTE TTK, 1975.
Egyetemi doktori fokozat: matematika, techn. Rendszerek, ELTE TTK, 1987.
Kandidátusi (Ph. Doktori) fokozat: planetológia, MTA, Geonómia Biz., 1994.

Munkahelyek:
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar
1975 Csillagászati Tanszék gyakornok
1977 Csillagászati Tsz. tud. smts.
1979 Kõzettan Geokémia Tsz. tud. smts.
1980 Ált. Technika Tsz. egy. tanársegéd
1988 Ált. Technika Tsz. egy. adjunktus
1994 Csillagászati Tsz. egy. adjunktus
1995 Dékáni Titk. és Közettani Geokémia Tsz. egy. adjunktus
1996 Ált. Technika Tsz. egy. adjunktus
1998 Ált. Technika Tsz. egy. docens
2000 Ált. Fizika Tsz. egy. docens
2006 Anyagfizika Tsz. egy. docens
2013 óta Anyagfizika Tsz. nyugalmazott egy. docens

Kutatási terület:
Planetológia és kozmopetrográfia: meteoritek, holdkőzetek, marsi meteoritek
Naprendszer, bolygótestek evolúciója, planetáris geológia
Szimmetria és strukturaépítés, egyszerű sejtautomaták, űrkutatás és geometria
Anyagok és technológiák: a Hunveyor-Husar egyetemi gyakorló űrszonda modell-rendszer építése. Eurázsiai díszítőművészetek, sajátos matematikai szerkezettel

Szakmai, tudományos munkásság

Publ. 1090 (1994-es ELTE TTK szabvány szerint)
Diszj. Hiv. 815 (x munkára)
Hirsch 11

ADS 325 (physics-astrophysics)
MathSciNet 8
Zentralbl. Math 7
NASA közlemények az LPSC keretében 1997-2018 között 174 (kétoldalas, 22 év)

ISI közlemény 24
Impakt faktor 81,33
Könyvhivatk. 30

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

Tudományos tagságok
MTA Geonómiai Tudományos Bizottság, (1986-)
MTA Csillagászati és Űrfizikai Bizottság, (2005-2008)
MTA Ásvány-, Kőzettani és Geokémiai Bizottság Geonómiai és Planetológiai Albizottsága (titkár 2015-)
Vezető funkciók:
Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport (1993-)
MTA Geonómiai Bizottság, titkár (1996-2002),
MTA Geonómiai és Planetológiai Albizottság, titkár (2017-……)
MTA Geonómiai Bizottság, Meteoritikai és Planetológiai Albizottság, elnök, (2002-2006),
Társasági tagságok:
Magyar Asztronautikai Társaság, (1975-), elnökségi tag (1994-), alelnök (2002-), elnökségi tag (2012-), Magyar Meteoritikai Társaság, tb. elnök. (2019-....), Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, elnök (2010-......)
Szakmai elismerések:
TV Egyetem emlékplakett, (1977)
Nagy Ernő emlékérem, Magyar Asztronautikai Társaság, (1978)
Juhász Nagy Pál emlékérem, Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, (1998)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001)
Szerkesztői tevékenység:
Symmetry: Culture and Science, 2001-2005.

Budapest, 2019, október 22.
 

Tudományos adatbázisok profiloldalai:

Az utolsó 5 év válogatott közleményei:

  1. Bérczi Sz. (2018): A kondritos meteoritek fejlődéstörténete a szülő égitesten. The evolution of the chondritic meteorites on their parent body.) In: Átfogó kutatások a kabai meteoriton (Comprehensive Research on Kaba Meteorite). Szerk.: Nagy M., Rózsa P., McIntosh R. W. Acta Geoscientia Debrecina, Special Issue 1., p. 31-53. Debrecen University Press.
  2. Márta Polgári, Szaniszló Bérczi, Kazuho Horiuchi, Hiroyuki Matsuzaki, Tibor Kovács, Sándor Józsa, Zsolt Bendő, Krisztián Fintor, József Fekete, Zoltán Homonnay, Ernő Kuzmann, Arnold Gucsik, Ildikó Gyollai, János Kovács, István Dódony (2016): Characterization and 10Be content of iron carbonate concretions for genetic aspects - Weathering, desert varnish or burning: Rim effects in iron carbonate concretions. Journal of Environmental Radioactivity, 173 (2017) pp. 58-69. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2016.11.005
  3. I. Gyollai, M. Polgári, Sz. Bérczi, A. Gucsik, E. Pál-Molnár (2019): Mineralized biosignatures in ALH-77005 Shergottite - Clues to Martian Life? Open Astronomy Open Astronomy (de Gruyter) Vol. 28. Iss. 1. pp. 32- 39. DOI 10.1515/astro-2019-0002
  4. Bérczi, Sz. (2019): A közlés hangzó formájának evolúciója a beszéd kialakulásának korai időszakában – ősfizika. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIV. évf. 3. szám. 48-107. old. (A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 116. sz. kiadványa)
  5. M. Polgári, I. Gyollai, Sz. Bérczi, M. Veres, A. Gucsik, E. Pál-Molnár (2019): Microbial mediation of textures and minerals - terrestrial or parent body processes? Open Astronomy (de Gruyter) Vol. 28. Iss. 1. pp. 40- 60. DOI 10.1515/astro-2019-0004
  6. Bérczi Sz. (2017): A szerkezeti hierarchia és a fölépítés-lebontás (szétszedem-összerakom) elv. Fizikai Szemle. 67/1, 32-36.
  7. Bérczi Sz. (2016): Structural hierarchy. Symmetry: Culture and Science, 27. No. 1. p. 11-22.
  8. Polgári, M, Gyollai I., Bérczi Sz. (2018): Microbially mediated transformation inside the Kaba meteorite? (Mikrobiális átalakulás a Kaba meteorit belsejében.) In: Átfogó kutatások a kabai meteoriton (Comprehensive Research on Kaba Meteorite). Szerk.: Nagy M., Rózsa P., McIntosh R. W. Acta Geoscientia Debrecina, Special Issue 1., p. 55-69. Debrecen University Press.
  9. Bérczi Sz. (2019): Szótár magányos mássalhangzókból. In: Körösi Csoma Sándor. Tegnapi és mai magyarság. Szerk: Ferenczné Szőcs Éva, Gazda J. 188-223. old. Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna.
  10. Gyollai I., Bérczi Sz., Polgári M. (2019): Comparison of research methods and interpretation of ALH-84001 (McKay et al. 1996, Science and studies based on Science publication by Thomas-Keprta et al. 2000 GCA, Thomas-Keprta et al. 2001 PNAS) and ALH-77005 (Gyollai et al. 2019 Open Astronomy). Open Astronomy 28, No. 1. pp. 95-97