Volt diákjaink

Alumni

Az alábbi, folyamatosan bővülő listában néhány korábbi diákunk pályáját mutatjuk be. Ha Te is diákunk voltál (fizikus, fizika BSc, fizikus MSc, fizika tanár szakon), és szeretnél e listára felkerülni, vedd fel velünk a kapcsolatot a physics_alumni kukac ttk pont elte pont hu címen!


Farkas Zénó

1998-ban végeztem az ELTE fizikus szakán, majd ugyanitt szereztem doktori fokozatot 2002-ben. Témám a szemcsés anyagok viselkedésének számítógépes szimulációja volt. Ugyanezen a területen folytattam posztdoktori tanulmányokat Németországban, mígnem 2004-ben hazatértem, és információs vállalkozóként kezdtem dolgozni a megújuló energia területén. Volt tanáraim hívására visszatértem az ELTE-re, ahol komplex rendszerekkel és pénzügyi optimalizációval foglalkozó projekteken dolgoztam. 2011-ben csatlakoztam az MSCI pénzügyi céghez, ahol az első 6 évben kvantitatív kutatóként dolgoztam, utána átigazoltam a kvantitatív fejlesztő csapathoz, amely budapesti részlegét vezetem jelenleg.
>>> linkedin profile <<<


Milánkovich Dorottya

Az ELTE fizika szakán tanultam, BSc tanulmányaim alatt részt vettem az Európai Űrügynökség nemzetközi diák rakéta programjában (REXUS/BEXUS Programme), 2023-ban pedig az International Space University Space Studies Programjában. Jelenleg a C3S Kft. nevű űripari cégnél projektmenedzserként dolgozom és a cég kisműholdas projektjeiért (RADCUBE, VIREO és WREN CubeSatok) felelek. 2016-tól a Space Chemistry R&D Project projekt koordinátora voltam az InnoStudio Zrt-nél. 2014 és 2018 között a Space Generation Advisory Council (SGAC) magyar nemzeti kapcsolattartójaként tevékenykedtem, 2015 óta a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) elnökségi tagja vagyok.
>>> linkedin profile <<<


Debreczeni Gergely portréjaDebreczeni Gergely

2002-ben végeztem az ELTE fizikus szakán, majd a részecskefizikából 2008-ban PhD-t is szereztem. Ezután a genfi CERN-ben hozzájárultam a Higgs-boson felfedezéséhez. A gravitációs hullámok elsőként megfigyelő LIGO – Virgo együttműködés tagjaként a Wigner Fizikai Kutatóintézet GPU Laborjának és Gravitációfizikai Kutatócsoportjának informatikai koordinátora voltam. 2016-ban megkaptam a Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics kitüntetést. 2015-től 2020-ig az Aimotive mesterséges intelligencia és önvezető autózással kapcsolatos kutatásaiban vettem részt, kutatás-fejlesztés vezetőként illetve tudományos főmunkatársként. Jelenleg a Continental Autonomous Hungary kft. termékvezérelt mesterséges intelligencia csoportjának vezetője vagyok.
>>> linkedin profile <<<


Varga-Kőfaragó Mónika

2013-ban végeztem az ELTE fizika szakán részecskefizika szakirányon, majd a doktorimat a Utrechti Egyetemen szereztem meg 2018-ban. A doktori képzésem alatt három évet a CERN-ben töltöttem Doctoral Student állásban, ahol az ALICE kísérletnél kezdtem dolgozni. Két témán dolgoztam, egyrészt egy új szilícium detektor fejlesztésével foglalkoztam, másrészt az ősrobbanás utáni állapotot vizsgáltam nagyenergiás részecskék korrelációját tanulmányozva. Amióta hazajöttem a Wigner Fizikai Kutatóközpontban dolgozom, és továbbra is korrelációs méréseket végzek az ALICE kísérletnél.
>>> linkedin profile <<<


Menyhárt LászlóMenyhárt László

1998-ban végeztem az ELTE matematika-fizika, majd 2000-ben az Informatika szakán. 2004-ig a budapesti Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola, majd 2010-ig a zalaegerszegi Mindszenty József ÁIK Gimnázium tanáraként igyekeztem diákjaimmal a természettudományok szépségét megismertetni, őket a versenyekre és a továbbtanulásra felkészíteni. Több tanítványom választotta az orvosi, mérnöki, fizikusi vagy éppen tanári pályát. 2010-től az agrárfelsőoktatásban statisztikusként és adatelemzőként segítem a mezőgazdasági témájú kutatásokat. Jelenleg a MATE Alkalmatott Statisztika Tanszékének docense vagyok. Az oktatás mellett főbb feladatom a precíziós mezőgazdaságban, távérzékelésben, valamint a mikrobiom kutatásban keletkező adatok elemzése, értelmezése.
>>> munkatársi oldal <<<


Zsigmond Anna Júlia

2012-ben végeztem fizikusként az ELTÉ-n, majd 2016-ban ugyanitt szereztem PhD fokozatot részecskefizikusként, kutatásomat a CERN-ben működő Compact Muon Solenoid (CMS) együttműködés nehézionokkal foglalkozó csoportjában végezve. Itt főleg a Z-vektorbozonok keletkezését vizsgáltam ólom atommagok ütközése során. Ezután hat évig Münchenben a Max Planck Intézetben posztdoktori kutatóként a GERDA és LEGEND kísérletekben vettem részt. Célunk a Ge-76 atommag neutrínókibocsájtás nélküli dupla béta-bomlásának keresése volt. 2022-ben pedig csatlakoztam a TNG Technology Consulting céghez, ahol szoftverfejlesztéssel foglalkozom.
>>> linkedin profile <<<


Egri Győző

2002-ben végeztem az ELTE fizikus szakán. Ott rácstérelmélettel foglalkoztam, melynek során megismerkedtem a GPU-k programozásával. 2005-től a GusGusban automata tőzsdei kereskedőrendszert fejlesztettem, 2009-től két évig a Mediso PET képalkotó csoportját vezettem. Később, már saját cégemben többek között PCR laborok létrehozásában vettünk részt, és más, mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatokat oldottunk meg. 2019-től vezetem a Faulhorn Zrt-t, amely egy deep tech inkubátor, ahol az alkalmazott kutatástól egészen az új cég megalakulásáig segítünk projekteket.
>>> linkedin profile <<<


Bokányi Eszter

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikus mesterképzésén 2015-ben végeztem, ezalatt egy félévet töltöttem a berlini Humboldt Egyetemen. Emellett 2009 és 2015 között az az Eötvös József Collegium Matematika-Fizika műhelyének tagja voltam. 2019-ben doktoráltam szintén az ELTE-n Vattay Gábor témavezetésével. 2018-tól posztdoktori kutató voltam az MTA Közgazdasági- és Regionális Tudományok Kutatóintézetének ANET Lendület-csoportjában, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2021 áprilisa óta a POPNET projektben dolgozom populációs léptékű szociális hálózatok modellezésén a University of Amsterdamon.
>>> munkatársi oldal <<<


Barna Dániel

11 évig dolgoztam a CERN-ben, a Tokiói Egyetem alkalmazásában, egy kis kísérletben, ahol egzotikus atomok (hélium atommag körül keringő elektron és antiproton) lézer spektroszkópiája segítségével próbáltuk meghatározni az antiproton pontos tömegét. 2016 óta a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban egy kis csoportot vezetek, újfajta szupravezető mágneseket fejlesztünk több külföldi intézettel és céggel közösen. Ennek a munkának az egyik célja, hogy a rákterápiában eredményesen használható, de mérete és költségei miatt nem elterjedt szén- (vagy egyéb) ion nyalábot szolgáltató gyorsítók méretét jelentősen le tudjuk csökkenteni.
>>> linkedin profile <<<


Papp Eszter

2020-ban végeztem fizikus mesterszakon. Jelenleg a PhD kutatásomat folytatom, melyben fehérjék kvantumos vezetési tulajdonságait vizsgálom elméleti módszerekkel. BSc tanulmányaim alatt a B. Braun cégnél dolgoztam gyakornokként, ahol dialízisgépek fejlesztésében vettem részt. 2021 óta az ELTE TTK Science Podcast műsorvezetőjeként interjúkat készítek a kar kutatóival, bemutatva legújabb tudományos eredményeiket. Ennek köszönhetően egyre több tudománynépszerűsítéssel kapcsolatos felkérést kapok, mint például az MTA Tudományünnep+ egyik eseményének házigazdai szerepére vagy a Nők a Tudományban Nagyköveti programjaiban való részvételre.
>>> linkedin profile <<<   >>> SCIENCE Podcast <<<


Tegzes Pál

Az ELTE fizikus szakának elvégzése után 1998-ban szereztem diplomát. Doktoranduszként a szemcsés anyagok fizikáját kutattam, közben kétszer hat hónapot az Egyesült Államokban dolgoztam a Notre Dame és a Penn State egyetemeken. A PhD megszerzése után 2002-ben csatlakoztam a GE Healthcare csapatához, ahol azóta is dolgozom. Az első években orvosi röntgengépek képminőségének javításával foglalkoztam az optimális felvételi paraméterek kiválasztásával, illetve képfeldolgozó algoritmusok fejlesztésével. 2015 óta Mesterséges Intelligencián alapuló algoritmusokat fejlesztek, elsősorban a Critical Care Suite terméket, amely orvosi röntgenfelvételeken detektál betegségeket és orvosi eszközöket.
>>> linkedin profile <<<


Kóspál Ágnes

2004-ben végeztem fizikus és csillagász szakon az ELTÉ-n, majd 2009-ben ugyanitt szereztem PhD fokozatot. Fél évet töltöttem a Caltech-en (USA), majd hat évet Hollandiában, a Leideni Egyetemen és az Európai Űrügynökségnél (ESA). 2014-ben az MTA Lendület programjával tértem haza, amelyet 2017-ben az Európai Kutatási Tanács támogatása követett. 2019-ben lettem az MTA doktora. Jelenleg tudományos tanácsadó és csoportvezető vagyok a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetében. Kutatásaim célja a Naphoz hasonló csillagok és bolygórendszereik keletkezésének megértése, amelyhez a legnagyobb űrtávcsövek és földi műszerek méréseit használom.
>>> munkatársi oldal <<<


Katz Sándor

1998-ban végeztem az ELTE fizikus szakán, majd 2001-ben ugyanitt szereztem doktori fokozatot. Ezt közel hat év németországi posztdoktori kutatómunka követte. Jelenleg az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetében dolgozom, 2012 óta vagyok egyetemi tanár. 2013-2022 között az Elméleti Fizikai Tanszék vezetője voltam, 2021 novembere óta az Intézet igazgatója vagyok. Az MTA 2016-ban választott levelező-, majd 2022-ben rendes tagjává. Kutatási területem elméleti részecskefizika, ezen belül az erős kölcsönhatás tulajdonságainak numerikus, rácstérelméleti vizsgálata. Ehhez 2006-ban a világ egyik első GPU klaszterét építettük fel az Intézetben.
>>> munkatársi oldal <<<


Sótér Anna

2009-ben végeztem az ELTÉ-n, fizikus szakon. A doktorimat Münchenben szereztem meg, alacsony energiás részecskefizika terén, egzotikus atomok lézer-spektroszkópiájával. A CERN-ben metastabil antiprotonos héliumot és a PSI intézetben pionos héliumot vizsgáltam. A doktorim után Marie Curie COFUND ösztöndíjasként müont tartalmazó atomokkal kezdtem foglalkozni, többek között hideg müonium atomokat állítunk elő lézer-spektroszkópiás és gravitációs mérésekhez. 2021-ben indítottam el saját kutatócsoportomat a Zürichi ETH docenseként, ahol a fenti egzotikus atomokat vizsgáljuk más alacsony energiás precíziós mérésekkel, többek között a pion bomlási állandóinak meghatározásával.
>>> munkatársi oldal <<<


Balázs Márton

1999-ben végeztem az ELTE fizikus szakán, fizika tanári kiegészítéssel. Kisebb kanyarral a BME Matematika Intézet Sztochasztika Tanszékén doktoráltam 2003-ban, majd 3 év postdoc következett a Wisconsin-Madison egyetem Matematika Tanszékén. 2013-ig adjunktus majd docens voltam a BME Matematika Intézet Sztochasztika Tanszékén, ezután a Bristoli Egyetemre kerültem Angliába, ahol jelenleg professzor vagyok a Matematika Tanszéken. Sztochasztikus kölcsönható részecskerendszerekkel, főleg azok fluktuációival foglalkozom, aminek köze van a híres KPZ-egyenlethez is. A fizikusi szemlélet kulcsfontosságú maradt a kutatásomban és a tanításban is; a matematikus hozzáállást is el kellett sajátítanom.
>>> munkatársi oldal <<<  |  >>> linkedin profile <<<


Finta Viktória

2004-ben végeztem az ELTE matematika-fizika tanár szakán, PhD-t 2013-ban szereztem a Fizika Doktori Iskolában. A diploma után a Trefort Gimnáziumban dolgoztam egy évig, majd az ELTE Atomfizikai Tanszékén lettem megbízott oktató, 2008-tól pedig tanársegéd. 2022-ben az NKE Katasztrófavédelmi Intézetének docense lettem, most pedig az Óbudai Egyetem YMÉK Építőmérnöki Intézetének docenseként dolgozom. Emellett előbb a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon voltam nukleáris tanácsadó, majd a Gamma Műszaki Zrt.-nél nukleáris műszerfejlesztés-vezető. Jelenleg az Országos Mérésügyi Hivatal utóintézményében sugárfizikai szakterületen metrológusként az országos dozimetriai etalon felelőse vagyok.
>>> munkatársi oldal <<<


Börzsönyi Tamás

1994-ben végeztem az ELTE fizikus szakán, azóta a Wigner Fizikai Kutatóközpontban (ill. elődintézményeiben) kutatóként dolgozom. Érdeklődési területeim a szemcsés anyagok, komplex folyadékok, kristályosodási jelenségek és folyadékkristályok fizikája. A PhD munkámban a folyadékkristályok folyási tulajdonságait és megszilárdulási jelenségeit vizsgáltam, majd ezt kibővítve más szerves anyagokkal irányított megszilárdulási kísérleteket végeztem Marie Curie posztdoktorként Párizsban (1999-2002). Ezután egy újabb posztdoktori ösztöndíjjal (Los Alamos National Lab, USA, 2002-2005) a szemcsés anyagok folyási tulajdonságait kezdtem vizsgálni, amit 2005 óta a Wigner FK-ban fő kutatási irányként folytatok.
>>> munkatársi oldal <<<


Schramek Anikó

Az ELTÉ-n 2000-ben végeztem fizika tanár szakon, majd angol nyelv és irodalom tanári végzettséget és pedagógus szakvizsgát is szereztem. 2021-ben az ELTE Fizika Tanítása Doktori Programjában szereztem PhD fokozatot. A Budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban tanítok fizikát. Szerencsés vagyok, mert rengeteg kiemelkedően okos diák vesz körül, akikkel kifejezetten szórakoztató fizikát tanulni. Közülük sokan választják az ELTE TTK-t, emiatt is szoros az intézményhez való kötődésem, melyet tovább erősít iskolánk mentorprogramja. Ennek keretében az ELTE fizikusai nagy számban vállalják diákjaink tudományos fejlődésének segítését, aminek szintén hatása van diákjaink ELTE TTK-n való továbbtanulására.
>>> Fazekas Fizika <<<


Károlyi Antal

1994-ben diplomáztam az ELTÉ-n fizikusként, majd Kertész János professzor, igazi Doktorvater, keze alatt doktoráltam statisztikus fizikából. Első állásom a frankfurti Dresdner Bank quantitative analyst pozíciója lett. Itt a söriváson túl többváltozós nemlineáris sztochasztikus differenciálegyenletek numerikus megoldása volt a feladatom. 2011-ben az akkoriban bontakozó budapesti startup közösségbe vetettem magam befektetőként . Most a SignCoders nevű társadalmi vállalkozást építem, ahol méltó digitális munkahelyeket teremtünk hallássérült szakemberek számára. Az életutam ma már messzire vitt a gyökereimtől, de máig fontos a modellalkotás, mint a valóság megszelídítésének az eszköze.
>>> linkedin profile <<<


Dr. Oláh Éva Mária

1988-ban általános iskolai matematika-fizika szakos, majd 2001-ben középiskolai fizikatanár diplomát szereztem az ELTE-n. 2018-ban védtem meg PhD munkámat „Részecskefizika tanítása a középiskolában” címmel. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke vagyok. A közoktatásban több évtizede végzett matematika és fizika tanítás mellett a Wigner Fizikai Kutatóközpont alkalmazásában is állok, ahol a tehetséges középiskolás diákok számára szervezek kutatási lehetőségeket, mentorálom őket, sokszor tanáraik bevonásával. Pályázatok, publikációk írásában, versenyekre való felkészülésben segítek. A CERN-es tanárképző program és a Wigner Kutatódiák Tábor (egyik) rendszeres szervezője és előadója vagyok.
>>> Kutatódiák program <<<


Kovács István

2008-ban végeztem az ELTE fizikus szakán, 2013-ban pedig PhD-t szereztem ugyanitt a Wigner Fizikai Kutatóintézet SZFI-ben dolgozva rendezetlen kvantum rendszerek fázisátalakulásait vizsgálva. Ezután a Magyary posztdoktori programmal támogatva a Szegedi Egyetemen tanítottam egy bő évig. 2014-től Bostonban voltam posztdok hálózatkutatás témában, a Northeastern University és a Dana Farber Cancer Institute közös alkalmazásában. 2019 elején a Közép-Európai egyetem (CEU) vendégkutatója voltam kvantumhálózatok témában. 2019 vége óta pedig a Northwestern Egyetemen vagyok adjunktus. Jelenlegi kutatásom komplex rendszerek jobb megértését célozza, főként biológiai és kvantumfizikai alkalmazásokkal.
>>> munkatársi oldal <<<


Barta Veronika

2009-ben végeztem az ELTE csillagász szakán, majd azt követően felsőlégkör kutatással foglalkoztam az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézetében mely témában 2015-ben szereztem doktori fokozatot. 2016-ban Fulbright ösztöndíjasként a Massachusetts Institute of Technology-n kezdtem el tanulmányozni az ionoszféra űridőjárási eseményekre adott válaszát. Jelenleg tudományos főmunkatárs és csoportvezető vagyok a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetében. Kutatásaim fókuszában a Föld körüli plazmakörnyezet összetett fizikai folyamatai állnak.
>>> linkedin profile | munkatársi oldal <<<


Vukics András

2003-ban diplomáztam az ELTE fizikus szakán, tanulmányaimat részben a párizsi École Normale-on végeztem. Diplomamunkámat az Innsbruck-i egyetemen készítettem, a PhD-t pedig itthon. Témám a kvantumoptika, atomok és fotonok kölcsönhatása, atomi gázok lézeres hűtése és csapdázása a mikro- ill. nanokelvin hőmérséklettartományban. 2006 és 2010 között az Innsbruck-i egyetemen voltam posztdoktor, majd hazatérésem után a Wigner Fizikai Kutatóközpont Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztályán folytattam a munkát, amelynek jelenleg vezetője vagyok. 2016 óta részt veszek Magyarország első hidegatom-laboratóriumának kiépítésében és fejlesztésében.
>>> munkatársi oldal <<<


Hertelendy Barnabás

2023-ban végeztem el az ELTE fizika alapképzését fizikus szakirányon. Azóta gimnáziumi tanárként a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban dolgozom, kilencedik és tizenegyedik osztályos diákokat segítek a természet törvényeinek megértésében. Emellett a Wigner Fizikai Kutatóközpont Innovatív Detektorfejlesztő „Lendület” Kutatócsoportját támogatom a müon-detektorokat vezérlő Android alkalmazás fejlesztésével.
>>> linkedin profile <<<


Mezei Márk

2009-ben végeztem az ELTE fizikus szakán. Az MIT-n szereztem doktori fokozatot, majd Princetonban és a Stony Brook Egyetemen működő Simons Centerben voltam posztdoktori kutató. 2022 óta az Oxfordi Egyetem Matematika Intézetének docense vagyok. Elméleti fizikusként erősen kölcsönható kvantumtérelméletek és sokrészecske rendszerek dinamikájával foglalkozom. Idealizált esetekben ezek viselkedése a húrelmélet eszköztárával írható le legegyszerűbben, és segít megértenünk a fekete lyukak kvantumos tulajdonságait.
>>> munkatársi oldal <<<


Siklér Ferenc

1994-ben végeztem az ELTE fizikus szakán, majd ugyanott 1998-ban kísérleti nagyenergiájú részecskefizika területén szereztem PhD fokozatot. Több évet töltöttem a Genf mellett működő CERN-ben tudományos munkatársként és vendégkutatóként. Javarészt részecskék nyomkövetésével és azonosításával, új matematikai módszerek kidolgozásával foglalkozom, majd ezeket alkalmazom az alapvető kölcsönhatások kísérleti vizsgálatában. Az MTA 2022-ben választott levelező tagjává. Jelenleg a Wigner Fizikai Kutatóközpontban dolgozom.
>>> munkatársi oldal <<<


Mizera Ferenc

1999-ben végeztem az ELTE fizikus szakán. 4 évig a Collegium Budapest Institute for Andvanced Study rendszergazdája voltam, miközben a (végül be nem fejezett) doktorimon dolgoztam, és az Eötvös Collegium növendéke voltam. 4 év után elcsábultam a számítógépes világ felé, mesterséges intelligencia algoritmusokat írtam a japán központú Tateyama Kft-nél. 2011-től az Oracle csapatát erősítem mint szoftverfejlesztő, üzleti szoftvereket fejlesztünk. Mostanában full-stack developerként dolgozom, de a backend a kedvenc területem. 2009-ben a saját cégem berkein belül megszültem a ListaMester hírlevélküldő szolgáltatást, ami a következő 10 évben hobbi vállalkozásként működött. Ma már a ListaMester közismert piaci szereplő, folyamatosan bővülő, elégedett ügyfélkörrel.
>>> linkedin profile <<<


Bécsy Bence

2016-ban végeztem el az ELTÉ-n a fizika alapképzést, majd 2018-ban a fizikus mesterképzést. Szakdolgozatomat Raffai Péternél csináltam, gravitációs hullámok lézer-interferométeres detektorokkal történő detektálása témakörében. PhD fokozatomat 2022-ben a Montana State University-n (USA) szereztem. Itt a gravitációs hullámok egy másik megfigyelési módszerével, az ún. pulzár időzítési hálózatokkal foglalkoztam, illetve azzal, hogy ezen megfigyelések hogyan segíthetnek megérteni a világegyetem legnagyobb fekete lyukjainak kialakulását és fejlődését övező rejtélyeket. Jelenleg az Oregon State University-n (USA) dolgozom posztdoktori kutatóként. Emellett aktív tagja vagyok a NANOGrav (North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves) és a LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) nemzetközi tudományok együttműködéseknek.
>>> saját honlap <<<


Krajczár Krisztián

Az ELTE fizikus szakán diplomáztam 2008-ban. A proton-proton és nehézion ütközésekben keletkező hadronok kísérleti vizsgálatát a CERN-ben, a CMS detektorral Veres Gábor és Siklér Ferenc témavezetésével folytattam a doktoranduszként. A PhD-m 2012-es megszerzése után Marie Curie ösztöndíjasként posztdoktor voltam a CERN-ben, majd a Massachusetts Institute of Technology-n. Vezettem a CMS Nehézion Csoportjának részecskespektrumokkal foglalkozó alcsoportját, voltam a Csoport helyettes triggerkoordinátora, 2013-ban és 2015-ben is elnyertem a CMS-ben az Achievement Award kitüntetést. Ezután 2018-ban data scientist pályába kezdtem. 2020 óta pénzügyi és árampiaci befektetési és értékesítési stratégiákon dolgozom.
>>> linkedin profile <<<


Vigh Máté

2010-ben végeztem az ELTE fizikus szakán, majd Cserti József témavezetésével PhD fokozatot szereztem. Egyetemistaként bekapcsolódtam a KöMaL fizika rovatának szerkesztésébe és a magyar csapat felkészítésébe a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára, részt vettem hazai és nemzetközi fizikaversenyek szervezésében. 2014-ben készült el Gnädig Péterrel és Honyek Gyulával írt feladatgyűjteményünk, a 333 Furfangos Feladat Fizikából, mely angolul is megjelent 200 More Puzzling Physics Problems címen. 2018-2021 között a BME-n oktattam, jelenleg pedig egy hedge fundnál dolgozom kvantitatív kutatóként. Tehetséggondozó munkámat a KöMaL-ban és a diákolimpiai szakkörökön, versenyeken töretlenül folytatom.
>>> linkedin profile <<<


Oláh László

Az ELTE Fizikus szakán 2012-ben diplomáztam, majd részecskefizikából PhD-t szereztem 2017-ben. Posztdoktori kutatómunkámat a Tokiói Egyetem Földrengéskutató Intézetében (2017-2023) végeztem. 2024-ben létrehoztam a Nagyenergiás Geofizika Kutatócsoportot a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban a Magyar Kutatási Hálózat Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Program támogatásával. A kozmikus müon részecskék nyomkövetésén alapuló mérési eljárásokat fejlesztek, és azokat alkalmazom földtudományi kutatásokra (vulkanológia, geológia, stb.) és geotechnikai mérésekre (infrastruktúrák viszgálata, bányászat, stb.).
>>> munkatársi oldal <<<


Lökös Sándor

Az ELTÉ-n szereztem fizika BSc, majd fizikus MSc diplomát, nagyenergiás nehézion ütközések hidrodinamikai modellezésével foglalkoztam, amely témát az ELTE Fizika Doktori Iskolájában is folytattam. 2016-ban lettem az amerikai Brookhaven National Laboratory-ban működő PHENIX kísérlet tagja, ahol Bose-Einstein korrelációs méréseket végeztem, amelyek a 2021-ben megvédett PhD disszertációm részei lettek. 2019-ben a CERN CMS kollaborációhoz csatlakoztam, majd a krakkói IFJ PAN ALICE csoportjának tagja lettem mint posztdoktor, majd adjunktusi állást kaptam. Jelenleg a Miniatura pályázatom keretében dolgozom ultraperiférikus ütközések vizsgálatán. 2017 óta a gyöngyösi KRC MATE kutatója is vagyok.
>>> linkedin profile <<<


Kurgyis Bálint

2019-ben szereztem BSc diplomát az ELTE fizikus szakán, ahol Csanád Máté témavezetésével a PHENIX Kollaboráció tagjaként nagyenergiás nehézion-ütközésekkel kapcsolatos adatelemzéssel, illetve hidrodinamikai analitikus modellekkel foglalkoztam. Majd 2019-ben egy félévet hallgattam az ELTE MSc fizika szakán. Ezek alatt az évek alatt a Bolyai Kollégium belsős tagja voltam. 2020-ban a Stanford University-n kezdtem egy fizika PhD programot, ahol elméleti idegtudomány témakörében végzek kutatást.
>>> linkedin profile <<<