Anyagfizikai Tanszék

Anyagfizikai Tanszék

Bemutatkozás

Bemutatkozás

50 éves az ELTE Anyagfizikai Tanszéke
(tanszékünk jogelődjét az ELTE Általános Fizika Tanszékét 1972-ben alapították)

Jövendő fizikatanárok és fizikus kutatók képzésének fontos részét képezi a fizika közvetlen kísérleti megismerése. Az ELTE Anyagfizikai Tanszéke meghatározó szerepet játszik a hazai kísérleti fizika oktatásban és az anyagfizika mind elméleti, mind kísérleti kutatásában.

A Tanszéken végzett kutatások az anyagtudomány és a szilárdtestfizika különböző területeit (képlékeny deformáció, anyagszerkezeti hibák, különböző nagyszilárdságú, modern anyagok és mikromechanika) ölelik fel. Elméleti vizsgálatokat folytatunk továbbá diszlokáció dinamika, röntgen vonalprofil analízis és kvantuminformatika témakörében. Kísérleti kutatásaink több olyan anyagtudományi és technológiai területet (megújuló energiák és speciális funkcionális anyagok) is felölelnek, amelyek intelligens válaszokat adnak korszakunk kihívásaira.

Kiterjedt vizsgálatokat folytatunk a hidrogén tárolás, nagy képlékeny deformációnak kitett anyagok, nagyentrópiás ötvözetek, amorf és nanokristályos anyagok területén, valamint mikronos és szubmikronos skálájú mintadarabok esetén. Ezen kutatásokhoz szükséges vizsgálati módszerek (röntgen diffrakciós szerkezet és hiba meghatározás, pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia, termikus analízis, pásztázó tűs módszerek és nanoindentáció) feltételeit Tanszékünk nemzetközi szinten is magas színvonalú eszközparkja biztosítja.

Az anyagfizikai kutatások mellett, Tanszékünk centrális szerepet játszik a hazai fizika tanításával kapcsolatos kutatásokban, ami az oktatási és tanárképzési tevékenységünk minőségbiztosítását is ellátja.

Tanszékünkön fizikatanárok és kísérletező fizikus kutatók képzésével, valamint ifjú középiskolás kutatók versenyre való felkészítésével is foglalkozunk. Az alapozó előadásokon - a sok évtizedes hagyományt követve - kiemelt hangsúlyt fektetünk a jelenségek helyszíni kísérleti bemutatására. A kísérleti fizika oktatásában a modern mérőkísérletek mellett megbecsült helyet biztosítunk az egyszerű szabadkézi kísérleteknek éppúgy, mint a Eötvös Loránd szertárából fennmaradt klasszikus taneszközöknek.

Az Anyagfizika Tanszék hírei