Tanszéki szeminárium

Anyagfizika Tanszék szemináriuma

ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék és ELTE, TTK Kutató és Műszer Centrum

Tanszéki Szeminárium

2023/2024 tavaszi szemeszter
 

február 27.

Nagy Péter: Újszerű nagyentrópiás vékonyréteg ötvözetek elektrokémiai leválasztással történő előállítása, valamint mikroszerkezetének és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

március 5.

Vincze Miklós: Bolygóléptékű áramlások laboratóriumi modellezése

március 12.

-

március 19.

Gajdics Marcell (HUN-REN EK, ELTE): Porlasztással előállított Ga2O3 vékonyrétegek vizsgálata

március 26.

Ungár Tamás és Ribárik Gábor: Diszlokáció hurkok, szatellitek, hidridek és más hasonló furcsaságok diffrakciós spektrumokban

április 2.

tavaszi szünet

április 9.

Jenei Péter: Mechanika mintaóra a fordított osztályterem és játékosítás módszereivel

április 16.

cím később

április 23.

Kis Viktória (HUN-REN EK, ELTE): Bioapatit nanokristályok testreszabott tulajdonságai

április 30.

Anwar Quasim: Effect of severe plastic deformation on microstructure and mechanical properties of binary Al-Zn and ternary AlZnMgZr alloys

május 7.

diplomamunkák bemutatása:

Sándli Lóránt: DDD szimulációk a görbült diszlokációk statisztikus térelméletében lévő paraméterek meghatározására

Rácz Nóra: Mikrokontrollerek használata középiskolában az elektromosságtan témakörében

május 14. tanévzáró értekezlet

 

A szemináriumokat az ELTE Északi tömbjében (1117 Budapest, Pázmány P. st 1/a), a 4.52-es teremben (Sas terem) tartjuk, 
a szemináriumok 
40-45 percesek és általában reggel 8.30-kor kezdődnek
(ettől eltérő helyet és kezdési időpontot a szeminárium címe melett feltüntetjük)


A szeminárium szervezéssel kapcsolatos információ:
A szeminárium szervezője: Kovács Zsolt
email: kovacs.zsolt@ttk.elte.hu, tel: 3722718 vagy 372 2845, házi vonal: 6218

 

Korábbi évek szemináriumainak programja