Radnóti Katalin

főiskolai tanár

PhD (Hungarian Academy of Sciences, MTA, Budapest , 1994)

Anyagfizikai Tanszék

Szoba: Északi tömb 5.104.
Telefon: n.a.
Mellék: n.a.
Mobilszám: +36-30-296-0603
Honlap: members.iif.hu
Emailcím: uh.etle.raseac@faakkar

Biográfia:

Az ELTE TTK-n végeztem kémia-fizika szakos tanárként. Egyetemi doktorátust szereztem, majd a neveléstudomány kandidátusa lettem. Munkahely ELTE TTK Fizikai Intézet, főiskolai tanár. Több mint 200 darab publikációm van, tanári segédletek, tanulmányok, könyvek, könyvfejezetek. Kutatási terület a fizika és a természettudományok tanításának módszertana.

Tudományos adatbázisok profiloldalai:

Az utolsó 5 év válogatott közleményei:

  1. Radnóti, Katalin ; Chinh, Nguyen Quang Tanulói tévképzetek vizsgálata az elektromosságtan témakörében FIZIKAI SZEMLE 69 : 5 pp. 169-174. , 6 p. (2019)
  2. dr Makádi Mariann, dr Radnóti Katalin, dr Róka András, dr Victor András dr Makádi Mariann (szerk.) A természetismeret tanítása és tanulása Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, 2015. 424 p. 1. (ISBN:978-963-284-670-5)
  3. Radnóti Katalin (szerk.) A természettudomány tanítása: Szakmódszertani kézikönyv és tankönyv Szeged: Mozaik Kiadó, 2014. 575 p. (ISBN:978 963 697 764 1)
  4. Radnóti, Katalin Látogatás a csernobili atomerőműben. 1. rész. az RBMK reaktor – a legnagyobb atomerõmû-baleset FIZIKAI SZEMLE 68 : 1 pp. 16-22. , 7 p. (2018)
  5. Radnóti, Katalin ; Korom, Erzsébet (szerk.) Óráról órára: Fizikaórák megjegyzésekkel ellátva Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, MTA- SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport (2017) , 160 p. ISBN: 9789633065211
  6. Radnóti, Katalin Az európai természettudomány elôfutárai – az iszlám aranykor tudósa: Iszlám tudósok szerepét gyakran elhanyagoljuk Európába FIZIKAI SZEMLE 66 : 7-8 pp. 254-265. , 12 p. (2016)
  7. Radnóti, Katalin A hipotézisalkotás szerepe a fizika oktatásában: A szerző hipotézise, hogy a hipotézisalkotás fontos segítség lehet a fizika tanításában FIZIKAI SZEMLE 66 : 4 pp. 136-142. , 7 p. (2016)
  8. B, Németh Mária ; Korom, Erzsébet ; Nagy, Lászlóné ; Kissné, Gera Ágnes ; Veres, Gábor ; Adorjánné, Farkas Magdolna ; Makádi, Mariann ; Radnóti, Katalin A természettudományos tudás alkalmazásának online diagnosztikus értékelése In: Csapó, Benő; Korom, Erzsébet; Molnár, Gyöngyvér (szerk.) A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei Budapest, Magyarország : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), (2015) pp. 117-202. , 86 p.
  9. Radnóti, Katalin A fény: Az univerzum megismerésének eszköze - egy elfeledett tudós asszony emlékére FIZIKAI SZEMLE 65 : 3 pp. 92-97. , 6 p. (2015)
  10. Korom, Erzsébet ; Nagy, Lászlóné ; B, Németh Mária ; Makádi, Mariann ; Kissné, Gera Ágnes ; Radnóti, Katalin ; Adorjánné, Farkas Magdolna ; Tóth, Zoltán ; Revákné, Markóczi Ibolya A természettudomány tartalmi területei az online diagnosztikus értékelés szempontjából In: Csapó, Benő; Korom, Erzsébet; Molnár, Gyöngyvér (szerk.) A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei Budapest, Magyarország : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), (2015) pp. 203-314. , 112 p.