Bartók Márton

Bartók Márton

doktorjelölt

Témavezető: Pásztor Gabriella , Trócsányi Zoltán (2024)

Atomfizikai Tanszék
MTA-ELTE Lendület CMS Particle and Nuclear Physics Group

Szoba: Északi tömb 4.113B
Mellék: +36-1-372-2500 / 6322
Emailcím: hc.nrec@kotrab.notram ,uh.etle.raseac@kotrabm

Biográfia:

2013-ban szereztem fizikus MSc diplomát a Debreceni Egyetemen. Diplomamunkámat 'Zápor ráták számolása elektron-pozitron szétsugárzásban' címmel írtam meg Dr. Trócsányi Zoltán vezetésével. 2013 szeptemberétől a Debreceni Egyetem Fizikai Tudományok Doktori Iskolában kezdtem el a PhD képzést. Kutatási témám új részeszecskék keresése az LHC CMS detektorával. Ezzel párhuzamosan 2013-tól 2015-ig a Wigner Fizikai Kutatóközpont Standard Modell és új fizika keresése kutatócsoport tagjaként vettem részt a kutatásokban. 2015 szeptemberében csatlakoztam az MTA-ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoporthoz.

Tudományos adatbázisok profiloldalai:

Az utolsó 5 év válogatott közleményei:

  1. Simulation of the Dynamic Inefficiency of the CMS Pixel Detector CMS Collaboration (Márton Bartók (Debrecen U. & Wigner RCP, Budapest & CERN) for the collaboration). Nov 25, 2014. 6 pp. Published in JINST 10 (2015) 05, C05006 DOI: 10.1088/1748-0221/10/05/C05006
  2. Searches for supersymmetry in final states with photons at CMS (Márton Bartók (MTA-ELTE Lendület CMS Particle and Nuclear Physics Group, University of Debrecen, Hungary) for the collaboration). 2018. 6 pp. Published in PoS DIS2018 (2018) 071, DOI: 10.22323/1.316.0071