Csótó Attila

Csótó Attila

egyetemi tanár

PhD (University of Debrecen, 1992)

Habilitáció (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2007)

Az MTA doktora (2000)

Atomfizikai Tanszék

Szoba: Északi tömb 3.88
Telefon: +36-1-372-2784
Mellék: +36-1-372-2500 / 6314
Honlap: matrix.elte.hu
Emailcím: uh.etle.xirtam@otosc

Biográfia:

Csótó Attila atommagfizikát, valamint nukleáris- és részecske-asztrofizikát tanít.

Foglalkozott a stabilitástól távoli atommagok szerkezetével és reakcióival, ahol felfedezte a nukleáris kvantumerősítés jelenségét. Vizsgálta számos olyan napbeli magreakció reakciórátáját, amik meghatározzák a Nap-neutrínók fluxusát. Megmutatta, hogy a világegyetembeli szén és oxigén szintézise rendkivüli mértékben finomhangolt, és korlátokat adott a természet alapvető kölcsönhatásainak erősségére. Vizsgálta az alapvető fizikai állandók időbeli változásának hatását a világegyetembeli nukleoszintézisre.

Dolgozott az MTA Atommagkutató Intézetében, az amerikai Caltech és Michigan State University egyetemeken, valamint a Los Alamos-i Nemzeti Laboratóriumban.

Tudományos adatbázisok profiloldalai: