Kasza Gábor

Kasza Gábor

doktorjelölt

Témavezető: Máté Csanád, Tamás Csörgő, (2023)

Atomfizikai Tanszék

Szoba: Északi tömb 4.118A
Telefon: +36-1-411-6500
Mellék: +36-1-372-2500 / 6017
Emailcím: uh.etle.raseac@42leirbag

Biográfia:

2012-ben kezdtem meg tanulmányaimat az ELTE Fizika BSc szakán. A képzésem ideje alatt kapcsolódtam be a nehézion-fizikai kutatásokba, azon belül pedig analitikus hidrodinamikai megoldások keresésével foglalkoztam. 2015-ben szereztem meg a BSc diplomámat, a szakdolgozatomat pedig Csörgő Tamás témavezetése alatt írtam a már említett témában.
2015-ben felvételt nyertem az ELTE Fizikus MSc képzésére, amelyet 2017-ben végeztem el részecskefizika specializációval. Az MSc szakdolgozatomat ezúttal is Csörgő Tamás témavezetésével írtam, témája hasonlóan analtikus hidrodinamikai megoldások keresése volt. Ugyan a szakdolgozatomban nem szerepelt, de az MSc képzésem idején pszeudoskalár mezonok tömegmódosulását is vizsgáltam kísérleti adatok alapján.
2018 óta a Wigner Fizikai Kutatóintézetben „Fiatal Kutató” pozícióban végzem kutatásaimat, tanulmányaimat pedig az ELTE Fizika Doktori Iskolában, a Részecskefizika és Csillagászat program hallgatójaként folytatom. Kutatási témám címe: „A tűzgömb hidrodinamika új egzakt megoldásainak keresése és az LHC és a RHIC gyorsító mérési adatainak értelmezése”. A doktori kutatásaimat Csanád Máté és Csörgő Tamás közös témavezetése alatt végzem.
2015 óta több előadást is tartottam nemzetközi iskolákban és konferenciákon, mint pl. a Zimányi Iskola, és a WPCF konferencia. 2017-ben, a Karpaczban megrendezett elméleti fizikai iskolában elnyertem a legjobb elméleti poszter díját.

Tudományos adatbázisok profiloldalai:

Az utolsó 5 év válogatott közleményei:

  1. G. Kasza, T. Csörgő: Lifetime estimations from RHIC Au + Au data, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A 34 : 26 Paper: 1950147 (2019)
  2. G. Kasza, T. Csörgő: A new and finite family of solutions of hydrodynamics: Part II: Advanced estimate of initial-energy densities, ACTA PHYSICA POLONICA B PROCEEDINGS SUPPLEMENT 12 : 2 pp. 175-180. , 6 p. (2019)
  3. T. Csörgő, G. Kasza, M. Csanád, Z. F. Jiang: A new and finite family of solutions of hydrodynamics: Part I: Fits to pseudorapidity distributions, ACTA PHYSICA POLONICA B 50 : 1 pp. 27-35. , 9 p. (2019)
  4. T. Csörgő, G. Kasza, M. Csanád, Z. F. Jiang: New exact solutions of relativistic hydrodynamics for longitudinally expanding fireballs, UNIVERSE 4 : 6 Paper: 69 , 21 p. (2018)
  5. T. Csörgő, G. Kasza: Scaling Properties of Spectra in New Exact Solutions of Rotating, Multi-Component Fireball Hydrodynamics, UNIVERSE 4 : 4 Paper: 58 , 14 p. (2018)