Molnár András

Molnár András

Molnár András

doktorandusz

Témavezető: Péter Raffai, (2023)

Atomfizikai Tanszék

Szoba: Északi tömb 3.84
Mellék: +36-1-372-2500 / 6321
Emailcím: uh.etle.raseac@63sirdnam

Biográfia:

Molnár András az ELTE Fizika Doktori Iskolában a Fizika Tanítása Program doktorandusza. Tagja az LSC EPO csoportnak.
Kutatási témája a gravitációshullám-asztrofizika tanítása középiskolában, valamint a fizika népszerűsítésének lehetőségei, különös tekintettel az egyetemi rekrutációs célokra. Témavezetője Raffai Péter.

Matematikai módszerek a fizikában gyakorlatot és Demonstrációs laboratóriumot tart tanárszakos hallgatóknak.

Fizika-matematika tanári diplomáját 2019-ben szerezte az ELTE-n. A Német Nemzetiségi Gimnázium fizikatanára.

Tudományos adatbázisok profiloldalai:

Az utolsó 5 év válogatott közleményei: