Pósfay Péter

Pósfay Péter

doktorandusz

Témavezető: Antal Jakovác, (2020)

Atomfizikai Tanszék

Szoba: Északi tömb 3.81
Mellék: +36-1-372-2500 / 6359
Honlap: pospet.web.elte.hu
Emailcím: uh.etle.raseac@tepsop

Biográfia:

Doktorjelölt vagyok az ELTE Fizika doktori iskolában. Jelenleg a Wigner Fizikai Kutatóközpontban dolgozom tudományos segédmunkatársként a Nehézion-fizikai kutatócsoportban. Kutatási területem egy multidiszciplináris terület, a kompakt asztrofizikai objektumok, mint például a neutroncsillagok és magfizika határterülete.

Tudományos adatbázisok profiloldalai:

Az utolsó 5 év válogatott közleményei:

  1. Pósfay, P., Barnafoldi, G. G. és Jakovác, A. „The effect of quantum fluctuations in compact star observables”. Publ. Astron. Soc. Austral. 35 (2018), 19.
  2. Pósfay, P., Barnafoldi, G. G. és Jakovác, A. „Effect of quantum fluctuations in the high-energy cold nuclear equation of state and in compact star observables”. Phys. Rev. C97.2 (2018), 25803.
  3. Barnafoldi, G. G., Jakovac, A. és Posfay, P. „Harmonic expansion of the effective potential in a functional renormalization group at finite chemical potential”. Phys. Rev. D95.2 (2017), 25004.