Szigeti Balázs Endre

Szigeti Balázs Endre

doktorandusz

Témavezető: Gergely Fejős (2020-2022), Barnaföldi Gergely (2022-), (2024)

Atomfizikai Tanszék

Szoba: Északi Tömb, 4.115
Mellék: +36-1-372-2500/6310
Emailcím: uh.etle.tneduts@wrb

Biográfia:

Tanulmányok:
-Fizika BSc Eötvös Loránd Tudományegyetem (2015-2018)
-Fizikus MSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2018-2020)

Tudományos Érdeklődés:
-Funkcionális renormálási csoport
-Alacsony energiás kvantumszín-dinamika
-Erősen csatolt kvantumtérelméletek
-Kvark-hadron fázisátalakulás
-Kísérleti nagyenergiás nehézion ütközések

Tanítás:
-Vektorszámítás (Környezettudomány BSc).
-Tudományosmodellezés laboratórium (Fizikus MSc.)
-Kutatómunka információs eszközei (Fizika BSc)
-Haladó alkalmazott programozás (Fizika BSc)
- Folyadékszcintillációs spektroszkópia mérés, Alkalmazott Fizikai Módszerek Laboratórium (Physics MSc)

Díjak, Ösztöndíjak:
-ELTE Kari TDK 3. helyezés, Morgan Stanley különdíj (2018)
-ELTE Kari TDK, 3rd helyezés (2019)
-ÚNKP ösztöndíj (2019)
-Kar Kiváló hallgatója, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar (2020)

Tudományos adatbázisok profiloldalai:

Az utolsó 5 év válogatott közleményei:

  1. Balázs Endre Szigeti, Mónika Varga-Kőfaragó, Study of Angular Correlations in Monte Carlo Simulations in Pb-Pb Collisions, Universe 5 (5), 97
  2. Balázs Endre Szigeti, Gábor Homa, Zoltán Zimborás, Norbert Barankai, Short time behavior of continuous time quantum walks on graphs, Physical Review A 100 (6), 062320
  3. Gergely Gábor Barnaföldi, Péter Pósfay, Balázs Endre Szigeti, Antal Jakovác, Estimating Compressibility from Maximal-mass Compact Star Observations, arXiv:2006.03710