FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM (FIKP) – Anyagtudományi Tématerület

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM (FIKP) – Anyagtudományi Tématerület

A modern anyagtudomány a fizika, kémia, matematika és földtudományok területéhez szorosan kapcsolódó, a problémák igen széles spektrumával foglalkozó, azokat átfogó kutatási terület. Ami a területeket összeköti, az az, hogy az anyagok mikroszerkezetének feltárását és azoknak a jobb tulajdonságok érdekében történő megváltoztatását, valamint teljesen új szerkezetek kialakítását tűzi ki célul. A „mikroszerkezet” az atomi skálától, a nanométeres skálán át a mikrométeres skáláig terjed. A modern anyagtudományi kutatások talán legfontosabb kulcsszava: „Multiscale Modelling of Materials”, amely azt az igen fontos törekvést felezi ki, hogy csak a három említett skálát szisztematikusan összekapcsolva lehet új, korszerű az ipar számára is használható anyagokat előállítani.

Az Anyagtudományi Program talán legfontosabb célja, hogy a fentiekben ismertetett általános világtendenciának megfelelve a program elindulásakor az ELTE TTK-n ugyan gyakran a világ élvonalába tartózó, de egymástól elszigetelten folyó kutatásokat egymástól tanulva, azokat koordinálva összefogja.  Egy a mainál sokkal egységesebb kutatási centrum alakuljon ki. Ez a garanciája annak, hogy a kutatások eredményeként közvetlenül az ipar számára is felhasználható eredmények szülessenek. Ebben a folyamatban az eddigieknél sokkal jobban bevonjuk a már meglevő, de nem kellő mértékben a kutatásba bevont ipari kapcsolatainkat. Emellett további ipari kapcsolatok  kialakítása is megvalósulóban  van. A program harmadik évében ennek a mára már sikeresen elindult folyamatnak a befejezését tervezzük. Ezzel az ELTE TTK egy olyan anyagtudományi kutatócentrum jön létre amely Magyarországon egyedülálló és meghatározó szerepet játszhat nemcsak az alapkutatásban hanem a kutatásfejlesztésben és az innovációban is.

A program koordinátora: Groma István, egyetemi tanár

A program honlapja: matsci.fikp.elte.hu