Kis-Tóth Ágnes

Kis-Tóth Ágnes

doktorandusz

Témavezető: Zsolt Frei, (2020)

PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2020)

Atomfizikai Tanszék

Szoba: Északi tömb 3.132
Mellék: +36-1-372-2500 / 6320
Emailcím: uh.etle.raseac@oakzsiks

Biográfia:

Engem először a matematika varázsolt el, ezért érettségi után az ELTE Matematikus szakára jelentkeztem. Tanulmányaim során a differenciál geometria és a funkcionál analízis iránt érdeklődtem, és topologikus vektorterek feletti lineáris operátorokról írtam a diplomamunkámat. A fizika irányába 2010-ben fordultam, ekkor kezdtem el a tanulmányaimat az ELTE Fizika BSc szakán. Az alapképzés során az Anyagtudományi tanszék egyik kutatásába kapcsolódtam be Révész Ádám vezetése mellett. A kutatásom témája hidrogéntárolás volt magnézium alapú amorf ötvözetekben.

Később az ELTE Fizikus MSc szakára iratkoztam be, és az asztrofizika valamint a részecskefizika szakirányok felé vettem az irányt. Az Atomfizika tanszék asztrofizikai kutatócsoportjának munkájába kapcsolódtam be Frei Zsolt és Haiman Zoltán iránymutatása mellett. Kutatási témám a galaxisok és kvazárok körüli, úgynevezett kozmológiai ionizált buborékok kialakulásának, szerkezetének és spektrumának vizsgálata. Jelenleg is ezen a témán dolgozom a Fizika Doktori Iskola Részecskefizika és csillagászat doktori programjának keretein belül.

Tudományos adatbázisok profiloldalai:

Az utolsó 5 év válogatott közleményei:

  1. Á. Révész, Á. Kis-Tóth, L.K. Varga, J.L. Lábár, T. Spassov: High glass forming ability correlated with microstructure and hydrogen storage properties of a MgCuAgY glass, Int. J. Hydrogen Energy 39 (2014) 9230-9240
  2. Á. Révész, Á. Kis-Tóth, P. Szommer, T. Spassov: Hydrogen storage, microstructure and mechanical properties of strained Mg65Ni20Cu5Y10 metallic glass, Materials Science Forum 729 (2013) 74-79
  3. Á. Révész, Á. Kis-Tóth, L.K. Varga, E. Schafler, I. Bakonyi, T. Spassov: Hydrogen storage of melt-spun amorphous Mg65Ni20Cu5Y10 alloy deformed by high-pressure torsion, Int. J. Hydrogen Energy 37 (2012) 5769-5776