Kiss Ádám

Kiss Ádám

professzor emeritusz

PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1970)

Az MTA doktora (1989)

Atomfizikai Tanszék

Szoba: Északi tömb 4.117
Mellék: +36-1-372-2500 / 6312
Emailcím: uh.etle.raseac@madassik

Biográfia:

KISS ÁDÁM
SZAKMAI ÉLETRAJZA

Született: 1942, Budapest; nős, két leánygyermek, két unoka.

1960: érettségi, 1960-65: egyetemi hallgató, ELTE, fizikus szak,
1965: okleveles fizikus, Eötvös Loránd Tudományegyetem,
1965-től: Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszékének munkatársa,
1990-től: egyetemi tanár,
1970: egyetemi doktor; 1976: kandidátus; 1989: a fizikai tudományok doktora,
1971-72: 13 hónapos tanulmányút, majd 1975-76: 19 hónapos vendégkutatói tevékenység a Német Szövetségi Köztársaságban lévő Jülich-i Magkutató Intézetben,
1981-2012: MTA-NSF magyar-amerikai közös kutatások magyar vezetője,
1990-97: ELTE Természettudományi Karának dékánja,
1992-96: A kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére indított Nemzeti Célprogram Szakértői Bizottságának elnöke
1996-99: a Tempus Közalapítvány alapító elnöke,
1991-96: a Természettudományos Képesítési Követelményeket kidolgozó Országos Bizottság elnöke,
1997-2003: az Országos Atomenergia Bizottság Tudományos Tanácsának tagja,
1997-2005: ELTE TTK Környezettan Kari Munkacsoport vezetője,
1997-98: Széchenyi Professzori Ösztöndíjas,
1997-1998: az ELTE Atomfizikai Tanszékének vezetője,
1998 júliusától 2002. május: az Oktatási Minisztérium felsőoktatásért és tudományért felelős helyettes államtitkára,
1998-2001: a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének tagja,
2001-2009: a radioaktív hulladékok elhelyezésére irányuló Nemzeti Célprogram Szakértői Bizottságának elnöke,
2002. június 1-től: ismét az Atomfizikai Tanszéken, egyetemi tanár,
2003-2007: az Atomfizikai Tanszék vezetője,
2005-2007: az ELTE TTK Környezettudományi Iskolájának vezetője,
2004-2012: a Környezettudomány szak felelőse,
2006-2013: a Környezettudományi Doktori Iskola alapító vezetője,
2005-2009: az ELTE Fizikus Professzori Tanácsának elnöke,
2006-2011: az MTA Magfizikai Bizottságának elnöke,
2007-2012: ELTE TTK Környezettudományi Centrumának vezetője,
2009-2013: a Budapest Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) elnöke,
2010-től: az MTA Atommagkutató Intézet Külső Tanácsadó testületének elnöke,
2010-től: az Országos Atomenergia Hivatal Tudományos Tanácsának elnöke,
2011-2018: a Magyar Akkreditációs Bizottság Természettudományos Bizottságának tagja,
2011-től a Budapest Science Center Alapítvány kuratóriumának elnöke,
2012-től a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 2012-ben megválasztott, majd 2016-ban újraválasztott elnöke,
2013-tól: az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Külső Tanácsadó testületének tagja,
2012-2015: az ELTE TTK Professzori Tanácsának elnöke.
Kitüntetések:
1974: az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Gyulay Zoltán díja,
1988: a Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Díja,
1999: az Országos Tudományos Diákköri Tanács Honoris Causa Pro Sciencia Aranyérme,
2005: Simonyi Károly díj,
2012: Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje,
2012: professor emeritus cím, Eötvös Egyetem,
2013: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Arany Emlékérme,
2017: a Testnevelési Egyetem díszdoktori, Doctor Honoris Causa címe,
2017: Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságának Fair Play Diplomája,
2018: a Lengyel Egyetemi Sportszövetség Érdem-plakettje.
Kutatási tevékenység: Alacsony és középenergiájú magfizika, gyorsneutron-fizika, repülési-idő spektroszkópia, aktivációs analízis, könnyű részecskék rugalmas és rugalmatlan szórása, optikai modell és csatolt-csatornás számítások, óriás-rezonanciák, nehéz-ion reakciók, kísérletek radioaktív nyalábokkal. Környezetfizikai témák: energetika, nukleáris energetika, radioaktív hulladékok elhelyezése, ionizáló sugárzások.
Egyetemi oktatás: Főkollégiumok: Bevezetés a fizikába, Atomfizika, Atom és kvantumfizika; Magtechnika, Magfizika, Magenergia; Környezetfizika; Alkalmazott fizika, Energia és környezet; Laboratóriumi gyakorlatok: Atomfizika Laboratórium, Magfizika Laboratórium, Környezetfizika Laboratórium; Speciálkollégiumok: Magmodellek, Magreakciók, Magenergia, Reaktorfizika, A magfizika kísérleti módszerei; Postgraduális oktatás: Magfizika előadások tartása és Magfizika Laboratóriumi gyakorlatok vezetése fizika tanár továbbképzésekben, felsőfokú Sugárvédelmi Képzésben; Doktori képzés: A környezeti jelenségek fizikai vonatkozásai. Energetika és környezet kurzusok a Környezettudományi, illetve a Fizika Doktori Iskolákban.

Tudományos adatbázisok profiloldalai:

Az utolsó 5 év válogatott közleményei:

  1. Kiss Ádám, Szabó Mária Élhető marad-e az emberi környezet? FIZIKAI SZEMLE 67:(7-8) pp. 219-227. (2017)
  2. Adare A, Aidala C, Csanad M, Csorgo T, David G, Kiss A, Nagy MI, Sziklai J, Vertesi R, Zhou S Measurement of Long-Range Angular Correlation and Quadrupole Anisotropy of Pions and (Anti) Protons in Central d plus Au Collisions at root s(NN)=200 GeV PHYSICAL REVIEW LETTERS 114:(19) Paper 192301. 8 p. (2015)
  3. Szabó M, Kiss A Effects of renewable energy resources on the landscape HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 63:(1) pp. 5-16. (2014)
  4. Vajta Z, Dombradi Z, Elekes Z, Aiba T, Aoi N, Baba H, Bemmerer D, Fulop Z, Iwasa N, Kiss A, Kobayashi T, Kondo Y, Motobayashi T, Nakabayashi T, Nannichi T, Sakurai H, Sohler D, Takeuchi S, Tanaka K, Togano Y, Yamada K, Yamaguchi M, Yoneda K, γ-ray spectroscopy of C19 via the single-neutron knock-out reaction, PHYSICAL REVIEW C 91:(6) Paper 064315. 4 p. (2015)
  5. Kiss A A comparative analysis of environmental impacts of non-fossil energy production methods In: Fulop Z, Armaroli N, McEvoy A, Kroo N, Ongena J, Sarkadi L (szerk.) 3rd European Energy Conference, E2C 2013. 148 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.10.27-2013.10.30. (79) Budapest: EDP Sciences, 2014. Paper 04001. 7 p. (EPJ Web of Conferences; 79.)
  6. Izsak R, Horvath A, Kiss A, Seres Z, Galonsky A, Bertulani C A, Fulop Zs, Baumann T, Bazin D, Ieki K, Bordeanu C, Carlin N, Csanad M, Deak F, DeYoung P, Frank N, Fukuchi T, Gade A, Galaviz D, Hoffman C R, Peters W A, Schelin H, Thoennessen M, Veres G I Determining the 7Li(n,gamma) cross section via Coulomb dissociation of 8Li PHYSICAL REVIEW C 88:(6) Paper 065808. 8 p. (2013)
  7. KISS ÁDÁM, TASNÁDI PÉTER: KÖRNYEZETFIZIKA – ENVIRONMENTAL PHYSICS (ELECTRONIC TEXTBOOK FOR STUDENTS OF ENVIRONMENTAL SCIENCE, IN HUNGARIAN, EÖTVÖS UNIVERSITY/BUDAPEST); ETANKONYV.TTK.ELTE.HU (2011)