Szölgyén Ákos

Szölgyén Ákos

doktorandusz

Témavezető: Bence Kocsis, (2023)


GalNUC Research Group

Szoba: Északi tömb 3.132
Telefon: n.a.
Mellék: +36-1-372-2500 / 6320
Mobilszám: n.a.
Honlap: szolgyen.web.elte.hu
Emailcím: uh.etle.raseac@neyglozs

Biográfia:

Ákos a Fizika Doktori Iskola részecskefizika és csillagászat programjának PhD hallgatója (2017 - ). Tagja a "GalNUC Astrodynamics and Statistical Mechanics Group" kutatócsoportnak, amelyet Kocsis Bence alapított egy európai uniós ún. ERC Starting Grant pályázat támogatásával. Szakmai érdeklődésének fókuszában a fekete lyukak fizikája, a galaxismagok és a gömbhalmazok sztellárdinamikája, valamint a gravitációshullám-asztrofizika áll. PhD dolgozatában a galaxismagok és gömbhalmazok feketelyuk-populációinak dinamikai és statisztikus fizikai tulajdonságait vizsgálja. MSc diplomamunkáját Kocsis Bence témavezetése mellett készítette, a dolgozat címe: "The statistical stability and formation of black hole disks in galactic nuclei".

Egyetemi évei alatt tagja volt a nemzetközi LIGO Scientific Collaborationnek és egyúttal a magyar LIGO tagcsoportnak, az Eötvös Gravity Research Groupnak is (2013 - 2017). Ez idő alatt a gravitációshullám-detektorok hálózatszintű optimalizációjával foglalkozott Raffai Péter témavezetésével. Eredményeit BSc szakdolgozatában és egy 2017-ben megjelent referált szakcikkben foglalta össze. A LIGO első megfigyelési időszaka során észlelési ügyeletben vett részt, monitorozta az obszervatóriumok adatait és az esetleges észlelési riasztásokat. Részt vett továbbá számos szemináriumon, telefonos konferencián és a LIGO konferenciáin. A gravitációs hullámok Nobel-díjat érő felfedezése idején számos ismeretterjesztő előadást tartott a témában, valamint ő felelt a magyar nyelvű LIGO honlap fejlesztésért.

2017-ben Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjat; 2016-ban a COST Action MP 1405 utazási ösztöndíját, a Nemzeti Tehetségprogram: ,,Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíját”, valamint 2015-ben az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának ösztöndíját nyerte el.

Ákos korábban laboratóriumi kurzusokat tanított, valamint vektor algebra & analízis gyakorlatot vezet elsőéves fizika szakos hallgatóknak.

Tudományos adatbázisok profiloldalai:

Az utolsó 5 év válogatott közleményei:

  1. Á. Szölgyén, B. Kocsis, "Black Hole Disks in Galactic Nuclei", Physical Review Letters, 121,10 (2018)
  2. B. P. Abbott, et al., "Search for Gravitational Waves Associated with Gamma-Ray Bursts during the First Advanced LIGO Observing Run and Implications for the Origin of GRB 150906B", The Astrophysical Journal, 841, 2 (2017)
  3. Á. Szölgyén, G. Dálya, L. Gondán, P. Raffai, "Target-based optimization of advanced gravitational-wave detector network operations", Classical and Quantum Gravity, 34, 7 (2017)