Astrophysical Dynamics and Statistical Physics of Galactic Nuclei

GALNUC ERC Starting Grant kutatócsoport

ERC Astrophysical Dynamics and Statistical Physics of Galactic Nuclei, GalNUC

GALNUC ERC Starting Grant kutatócsoport

KUTATÁSI TÉMA

Kutatócsoportunk fekete lyuk fizikával, sűrű csillagklaszterek asztrofizikai és statisztikus fizikai modellezésével foglalkozik. Az elmúlt évben egyebek mellett korábbi feltevésekkel ellentétben bebizonyítottuk, hogy a fekete lyukak a galaxis közepén korongba rendeződnek, és kiszámítottuk, hogy a gömbhalmazoknak – amiknek a gravitációs hullámait ma is megfigyelhetjük – sokkal nagyobb populációja létezett korábbi kozmológiai időszakban. Eredményeink hozzájárulnak a gravitációs hullámok létezésének, a galaxismagok működésének, azaz a fekete lyukak természetének megértéséhez. A csoport a tervek szerint bevezet egy interdiszciplináris módszert ezen asztrofizikai rendszerek leírására, valamint megmutatják, hogy a galaxismagok hatalmas folyadékkristályokat reprezentálnak, amik fázisátalakulásokra is képesek, és vizsgálják ennek szerteágazó következményeit. A csoport posztdoktorokból és doktoranduszokból áll. A számításokhoz építenek egy új dedikált GPU számítógépklasztert is.


TAGOK

 

Kocsis Bence
egyetemi docens, Oxfordi Egyetem
ELTE honlap

 

Deme Barnabas
doktorandusz
ELTE honlap

 

Máthé Gergely
doktorandusz
ELTE honlap

 

Szölgyén Ákos
doktorandusz
ELTE honlap

 

KORÁBBI TAGOK 

 

Alexander Rasskazov
posztdoktori kutató
ELTE honlap

 

Hiromichi Tagawa
posztdoktori kutató
ELTE honlap
Jakovác Kristóf
egyetemi hallgató (mesterképzés)

 


ELÉRHETŐSÉGEK

Csoportvezető: Kocsis Bence
Szoba: Északi tömb 3.141
Mellék: +36-1-372-2500 / 6342
Emailcím: uh.etle.ktt@siscokb

A csoport honlapjagalnuc.elte.hu