Fizika szemináriumok

A Intézet által több-kevesebb rendszerességgel meghirdetett 3 kredites fizika szemináriumok a fizika BSc és fizikus MSc képzésekhez. A meghirdetésről a tárgyfelelős tud információt adni.

A szemináriumok keretében a hallgatóknak az előadásuk témájából egy tudományos igényességű dolgozatot (esszét) is kell írniuk, melynek célja a tudományos publikációk/pályázatok írására való felkészülés.

Ajánlott képzési szint Tárgykód Tárgynév magyarul Tárgynév angolul Tárgyfelelős Szervezeti egység
BSc cftf17sa A klasszikus térelmélet elemei szeminárium Elements of Classical Field Theory Seminar Györgyi Géza Anyagfizikai Tsz.
BSc nuclphf17sa Magfizika szeminárium Nuclear Physics Seminar Csótó Attila Atomfizikai Tsz.
BSc,MSc fotonikaf21sx Fotonika alapjai szeminárium Fundamentals of Photonics Seminar Széchenyi Gábor Anyagfizikai Tsz.
BSc,MSc fotonika2f21sx Fotonika alapjai 2 szeminárium Fundamentals of Photonics 2 Seminar Vukics András Anyagfizikai Tsz. (Wigner Fizikai KK.)
BSc,MSc kvanszamf21sx Kvantumszámítógépek szeminárium Quantum Computers Seminar Széchenyi Gábor Anyagfizikai Tsz.
BSc,MSc expmodphf17sx Modern fizikai kísérletek szemináriuma Experiments in Modern Physics Seminar Horváth Ákos Atomfizikai Tsz.
BSc,MSc expnuclphf20sx Kísérleti mag- és részecskefizikai szeminárium Experimental Nuclear and Particle Physics Seminar Csanád Máté Atomfizikai Tsz.
BSc,MSc unsprobastf20sx Megoldatlan problémák az asztrofizikában szeminárium Unsolved Problems in Astrophysics Seminar Raffai Péter Atomfizikai Tsz.
BSc,MSc biophysf20sx Biofizika szeminárium Biophysics Seminar Meszéna Géza Biológiai Fizika Tsz.
BSc,MSc dsadvmachlf20sx A gépi tanulás új eredményei szeminárium Advances in Machine Learning Seminar Csabai István Komplex Rendszerek Fizikája Tsz.
MSc materscif20sm Anyagtudományi szeminárium Materials Science Seminar Groma István Anyagfizikai Tsz.
MSc statphysf17sm Statisztikus fizika szeminárium Statistical Physics Seminar Györgyi Géza Anyagfizikai Tsz.
MSc astrophf17sm Asztrofizika szeminárium Astrophysics Seminar Frei Zsolt Atomfizikai Tsz.
MSc qftf20sm Kvantumtérelméleti szeminárium Quantum Field Theory Seminar Fejős Gergely Atomfizikai Tsz.
MSc dynastf20sm Fejezetek a modern égi mechanikából szeminárium Recent Problems in Dynamical Astronomy Seminar Kovács Tamás Atomfizikai Tsz.
MSc mathphysf20sm Matematikai fizika szeminárium Mathematical Physics Seminar Bántay Péter Elméleti Fizikai Tsz.
MSc partphysf20sm Részecskefizika szeminárium Particle Physics Seminar Nógrádi Dániel Elméleti Fizikai Tsz.
MSc theorphf17sm Elméleti fizika szeminárium Theoretical Physics Seminar Nógrádi Dániel Elméleti Fizikai Tsz.
MSc datminastf20sm Adatbányászat a csillagászatban szeminárium Data Mining in Astronomy Seminar Dobos László Komplex Rendszerek Fizikája Tsz.
MSc fundquphf20sm A fizika fundamentális kérdései szeminárium Fundamental Questions in Physics Seminar Csabai István Komplex Rendszerek Fizikája Tsz.